มารู้จัก Insulin glargine (Lantus, Toujeo) กันเถอะมารู้จัก Insulin glargine (Lantus, Toujeo) กันเถอะ

nsulin glargine เป็นรูปแบบของอินซูลินยาวนานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีการปล่อยอินซูลินที่คงที่และยาวนานในระบบเลือด ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนของระดับกลูโคสในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน Insulin glargine ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sanofi-Aventis และได้รับการอนุมัติจาก FDA (U.S. Food and Drug Administration) เมื่อปี 2000 ภายใต้ชื่อการค้า Lantus. Insulin glargine มีโครงสร้างทางเคมีที่ถูกแก้ไขเล็กน้อยจากอินซูลินมนุษย์ปกติ การแก้ไขนี้ทำให้มันไม่สามารถละลายในน้ำได้ดีเท่าอินซูลินปกติ แต่เมื่อมันถูกฉีดเข้าไปในร่างกาย มันจะสร้างเป็นเซลล์เล็กๆ ที่ปล่อยอินซูลินออกมาอย่างที่ต่อเนื่อง Insulin glargine มักถูกใช้เป็นอินซูลินฐานในการรักษาโรคเบาหวาน โดยมักจะฉีดเพียงครั้งเดียวต่อวัน ในปี 2015, Sanofi ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับ Toujeo ซึ่งเป็น Insulin glargine ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น (U300) ซึ่งมีความเป็นมาและกลไกการทำงานเหมือนกับ Lantus แต่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถฉีดปริมาณน้อยลงแต่ยังได้รับประโยชน์เท่าเดิม[...]

มารู้จัก NPH insulin (Humulin N, Novolin N) กันเถอะมารู้จัก NPH insulin (Humulin N, Novolin N) กันเถอะ

NPH insulin (Neutral Protamine Hagedorn) เป็นชนิดของอินซูลินที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการดำเนินการที่ช้าลงและมีระยะเวลาการทำงานที่ยาวขึ้นเมื่อเทียบกับอินซูลินธรรมดา มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในระยะเวลาที่ยาวขึ้น NPH insulin ผลิตโดยการเติมโปรตามีนชื่อว่า "protamine" ลงในอินซูลิน การเติม protamine นี้ทำให้โมเลกุลอินซูลินมีขนาดใหญ่ขึ้นและละลายในตัวเราได้ช้าลง ทำให้มีการปล่อยอินซูลินออกมาในระบบเลือดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักอย่าง Humulin N และ Novolin N เป็นตัวอย่างของ NPH insulin ที่มีขายในตลาด แต่ละยี่ห้ออาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนประกอบหรือกระบวนการผลิต แต่ทั้งสองยี่ห้อนี้มีฟังก์ชันหลักที่คล้ายคลึงกัน[...]

มารู้จัก Regular insulin (Humulin R, Novolin R) กันเถอะมารู้จัก Regular insulin (Humulin R, Novolin R) กันเถอะ

"Regular insulin" หรือ "short-acting insulin" เป็นรูปแบบหนึ่งของอินซูลินที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มันมีสองแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ "Humulin R" และ "Novolin R". ในปี 1921, Frederick Banting และ Charles Best ที่มหาวิทยาลัยแห่งเทอรอนโต ในแคนาดา ได้ค้นพบอินซูลิน. การค้นพบนี้ได้ช่วยเสียงชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด. หลังจากการค้นพบ, อินซูลินได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายรูปแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น.[...]

มารู้จัก Insulin glulisine (Apidra) กันเถอะมารู้จัก Insulin glulisine (Apidra) กันเถอะ

Insulin glulisine (ที่รู้จักในชื่อการค้าว่า Apidra) เป็นอินซูลินแบบ rapid-acting ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีการดูดซึมเร็วขึ้นและมีการกระทำที่รวดเร็วกว่าอินซูลินแบบ regular ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการฉีดก่อนการรับประทานอาหาร Insulin glulisine ถูกสังเคราะห์โดยการแทนที่กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง B3 และ B29 ของโมเลกุลอินซูลิน ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของโมเลกุล ทำให้มีการดูดซึมที่เร็วขึ้นจากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง Apidra ถูกอนุมัติโดย FDA (U.S. Food and Drug Administration) ในปี 2004 สำหรับการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งประเภท 1 และ 2[...]

มารู้จัก Insulin aspart (NovoLog) กันเถอะมารู้จัก Insulin aspart (NovoLog) กันเถอะ

Insulin aspart, หรือที่รู้จักในชื่อการค้าว่า "NovoLog" (หรือ "NovoRapid" ในบางประเทศ), เป็นอินซูลินแบบ rapid-acting ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะมีการดำเนินการที่เร็วกว่าอินซูลินแบบ regular human และมีเวลาคงอยู่ในร่างกายที่สั้นลง. Insulin aspart ถูกพัฒนาโดยบริษัท Novo Nordisk. การเปลี่ยนแปลงทางเกนติกของโมเลกุลอินซูลินทำให้กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง B28 ถูกแทนที่ด้วยกรดอะมิโน aspartic acid แทน proline ทำให้มีการดำเนินการที่เร็วขึ้น. ในปี 2000, Insulin aspart ได้รับการอนุมัติจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) เพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน.[...]

มารู้จัก Insulin lispro (Humalog) กันเถอะมารู้จัก Insulin lispro (Humalog) กันเถอะ

Insulin lispro, หรือที่รู้จักในชื่อการค้าว่า "Humalog", เป็นอินซูลินแบบ rapid-acting ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะมีการดำเนินการที่เร็วกว่าอินซูลินแบบ regular human และมีเวลาคงอยู่ในร่างกายที่สั้นลง. ในยุค 1990s, ผู้ผลิตยา Eli Lilly and Company ได้พัฒนา insulin lispro ขึ้นมา โดยการเปลี่ยนตำแหน่งของสองกรดอะมิโนในโมเลกุลอินซูลิน. การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีการดำเนินการที่เร็วขึ้นและเวลาคงอยู่ในร่างกายที่สั้นลง. ในปี 1996, อินซูลิน lispro ได้รับการอนุมัติจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) เพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. อินซูลินนี้มักจะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายก่อนการรับประทานอาหาร โดยมีเวลาดำเนินการที่เร็วภายในประมาณ 15-30 นาที และมีเวลาคงอยู่ในร่างกายประมาณ 3-4 ชั่วโมง. การมีอินซูลินที่มีการดำเนินการที่เร็วช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของการมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงหลังการรับประทานอาหาร.[...]

มารู้จัก Stenabolic (SR9009) กันเถอะมารู้จัก Stenabolic (SR9009) กันเถอะ

Stenabolic (SR9009) เป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 โดยดร. Thomas Burris ซึ่งทำงานที่ Washington University School of Medicine สารนี้เป็น ligand สำหรับ REV-ERBs (proteins REV-ERBα และ REV-ERBβ) ซึ่งมีบทบาทในการปรับปรุงการทำงานของชั่วโมงชีวิตภายในเซลล์ ค้นพบว่า SR9009 สามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและลดการเก็บสะสมของไขมันในหนู และสามารถเพิ่มการทำงานของมิติในหนูที่มีโรคอ้วน นอกจากนี้ SR9009 ยังมีผลในการเพิ่มการเผาผลาญออกซิเจนในกล้ามเนื้อและเพิ่มการผลิตของมิติซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสนใจใน SR9009 มากขึ้นเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ว่ามันสามารถเป็น "exercise in a pill" หรือ "exercise mimetic" ที่จำลองการออกกำลังกาย แต่เมื่อตีความเป็นรายละเอียด แนวคิดนี้อาจไม่แม่นยำ 100% และยังคงมีคำถามที่ยังไม่ตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ SR9009 เมื่อใช้ในมนุษย์[...]

มารู้จัก Ibutamoren (MK-677) กันเถอะมารู้จัก Ibutamoren (MK-677) กันเถอะ

Ibutamoren (MK-677) เป็นสารเสริมฮอร์โมนโซมาโตทรอปิน (GH) ที่เรียกว่า "secretagogue" ซึ่งหมายความว่ามันสามารถกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนโซมาโตทรอปิน (GH) จากต่อมน้ำเหลืองได้ โดยไม่ต้องผ่านการกระตุ้นจากฮอร์โมนอื่น ๆ MK-677 มีความน่าสนใจเนื่องจากมีศักยภาพในการเพิ่มระดับ GH และ IGF-1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต, การฟื้นฟู, และการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย ข้อดีของ MK-677 คือไม่เป็นสเตอรอยด์ และไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนโซมาโตทรอปินจากต่อมน้ำเหลืองเช่นเดียวกับสารเสริม GH อื่น ๆ[...]

มารู้จัก Cardarine (GW-501516, GW1516) กันเถอะมารู้จัก Cardarine (GW-501516, GW1516) กันเถอะ

Cardarine (GW-501516, GW1516) เป็นสารเคมีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการร่วมมือระหว่าง GlaxoSmithKline (GSK) และ Ligand Pharmaceuticals ในช่วงปลายยุค 1990 เพื่อใช้เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมและระบบหัวใจ-หลอดเลือด เช่น โรคอ้วน, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, และโรคหัวใจขาดเลือด Cardarine ทำงานโดยการกระตุ้น Peroxisome Proliferator-Activated Receptor delta (PPARδ) ซึ่งเป็นตัวปรับปรุงการเผาผลาญไขมันและเพิ่มการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ แต่ในช่วงปี 2007, การทดสอบทางคลินิกที่เกี่ยวกับ Cardarine ถูกยกเลิกเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งในหนู แม้ว่าผลการทดสอบในมนุษย์ยังไม่ได้แสดงความเสี่ยงนี้ แต่การพัฒนาสารเคมีนี้เพื่อการรักษาโรคในมนุษย์ก็ถูกยกเลิก[...]

มารู้จัก Venom (S-23) กันเถอะมารู้จัก Venom (S-23) กันเถอะ

S-23 เป็นสารประเภท SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบและพัฒนาโดยบริษัท GTX, Inc เพื่อใช้เป็นยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย สารนี้มีความสามารถในการผูกติดกับตัวรับแอนโดรเจน (androgen receptor) ได้แข็งแกร่งกว่ายาที่เก่ากว่า เช่น andarine ด้วยค่า Ki ที่ 1.7 nM และในการทดสอบกับสัตว์ สารนี้แสดงให้เห็นว่ามีอัตราส่วนของผลกระทบทางอนาโบลิก (anabolic) และอันโดรเจนิก (androgenic) ที่ดี และยังมีการยับยั้งการสร้างเซลล์อสุจิ (spermatogenesis) ในรูปแบบที่ขึ้นกับปริมาณยา และสามารถกลับมาฟื้นฟูได้เองหลังจากหยุดการใช้ยาตามปกติ[...]