กลุ่มยา 19-nortestosterone derivatives(19-nor)

กลุ่มของ 19-Nortestosterone derivatives หรือ 19-Norandrostanes เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเฮอร์โมน testosterone แต่มีการตัดส่วนของคาร์บอนที่ตำแหน่งที่ 19 ออก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่เพิ่มความสามารถในการผูกติดกับรีเซปเตอร์ของ androgen

นี่คือรายชื่อของยาบางชนิดในกลุ่มนี้:

  1. Nandrolone (อาจจะรู้จักในชื่อ Deca-Durabolin)
  2. Trenbolone
  3. Mibolerone

เหล่านี้เป็นสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic (AAS) ซึ่งมักใช้ในการพัฒนาตัวในกีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อเพิ่มเติมหรือในการรักษาบางสภาพทางการแพทย์เช่น โรคอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โปรดทราบว่าการใช้ยาเหล่านี้ควรต้องใต้การควบคุมของแพทย์เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาในกลุ่มนี้สามารถหาได้จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ตามที่ระบุด้านล่างนี้:

  1. National Institutes of Health (NIH)
  • เป็นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระในสหรัฐอเมริกา มีฐานข้อมูลยาอย่าง PubChem ที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสารสเตียรอยด์ที่อยู่ในกลุ่มนี้
  1. World Anti-Doping Agency (WADA)
  • เป็นองค์กรที่มีภารกิจคอยตรวจสอบการใช้สารเสริมประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬา ซึ่งได้รวมสารเหล่านี้ไว้ในรายการของสารที่ไม่อนุญาต
  1. U.S. Food and Drug Administration (FDA)
  • เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการกับสุขภาพของประชาชน รวมถึงการสอบสวนและควบคุมยา มีฐานข้อมูลยาที่ชื่อว่า Drugs@FDA

ข้อมูลเหล่านี้จะมีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ต้องระวังเสมอว่าข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจะต้องถูกตรวจสอบให้ดี เนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการผลิตข้อมูลขึ้นมาเอง