วัน: 8 ตุลาคม 2023

มารู้จัก Regular insulin (Humulin R, Novolin R) กันเถอะมารู้จัก Regular insulin (Humulin R, Novolin R) กันเถอะ

"Regular insulin" หรือ "short-acting insulin" เป็นรูปแบบหนึ่งของอินซูลินที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มันมีสองแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ "Humulin R" และ "Novolin R". ในปี 1921, Frederick Banting และ Charles Best ที่มหาวิทยาลัยแห่งเทอรอนโต ในแคนาดา ได้ค้นพบอินซูลิน. การค้นพบนี้ได้ช่วยเสียงชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด. หลังจากการค้นพบ, อินซูลินได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายรูปแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น.[...]

มารู้จัก Insulin glulisine (Apidra) กันเถอะมารู้จัก Insulin glulisine (Apidra) กันเถอะ

Insulin glulisine (ที่รู้จักในชื่อการค้าว่า Apidra) เป็นอินซูลินแบบ rapid-acting ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีการดูดซึมเร็วขึ้นและมีการกระทำที่รวดเร็วกว่าอินซูลินแบบ regular ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการฉีดก่อนการรับประทานอาหาร Insulin glulisine ถูกสังเคราะห์โดยการแทนที่กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง B3 และ B29 ของโมเลกุลอินซูลิน ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของโมเลกุล ทำให้มีการดูดซึมที่เร็วขึ้นจากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง Apidra ถูกอนุมัติโดย FDA (U.S. Food and Drug Administration) ในปี 2004 สำหรับการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งประเภท 1 และ 2[...]

มารู้จัก Insulin aspart (NovoLog) กันเถอะมารู้จัก Insulin aspart (NovoLog) กันเถอะ

Insulin aspart, หรือที่รู้จักในชื่อการค้าว่า "NovoLog" (หรือ "NovoRapid" ในบางประเทศ), เป็นอินซูลินแบบ rapid-acting ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะมีการดำเนินการที่เร็วกว่าอินซูลินแบบ regular human และมีเวลาคงอยู่ในร่างกายที่สั้นลง. Insulin aspart ถูกพัฒนาโดยบริษัท Novo Nordisk. การเปลี่ยนแปลงทางเกนติกของโมเลกุลอินซูลินทำให้กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง B28 ถูกแทนที่ด้วยกรดอะมิโน aspartic acid แทน proline ทำให้มีการดำเนินการที่เร็วขึ้น. ในปี 2000, Insulin aspart ได้รับการอนุมัติจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) เพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน.[...]