วัน: 9 ตุลาคม 2023

มารู้จัก Insulin glargine (Lantus, Toujeo) กันเถอะมารู้จัก Insulin glargine (Lantus, Toujeo) กันเถอะ

nsulin glargine เป็นรูปแบบของอินซูลินยาวนานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีการปล่อยอินซูลินที่คงที่และยาวนานในระบบเลือด ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนของระดับกลูโคสในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน Insulin glargine ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sanofi-Aventis และได้รับการอนุมัติจาก FDA (U.S. Food and Drug Administration) เมื่อปี 2000 ภายใต้ชื่อการค้า Lantus. Insulin glargine มีโครงสร้างทางเคมีที่ถูกแก้ไขเล็กน้อยจากอินซูลินมนุษย์ปกติ การแก้ไขนี้ทำให้มันไม่สามารถละลายในน้ำได้ดีเท่าอินซูลินปกติ แต่เมื่อมันถูกฉีดเข้าไปในร่างกาย มันจะสร้างเป็นเซลล์เล็กๆ ที่ปล่อยอินซูลินออกมาอย่างที่ต่อเนื่อง Insulin glargine มักถูกใช้เป็นอินซูลินฐานในการรักษาโรคเบาหวาน โดยมักจะฉีดเพียงครั้งเดียวต่อวัน ในปี 2015, Sanofi ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับ Toujeo ซึ่งเป็น Insulin glargine ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น (U300) ซึ่งมีความเป็นมาและกลไกการทำงานเหมือนกับ Lantus แต่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถฉีดปริมาณน้อยลงแต่ยังได้รับประโยชน์เท่าเดิม[...]

มารู้จัก NPH insulin (Humulin N, Novolin N) กันเถอะมารู้จัก NPH insulin (Humulin N, Novolin N) กันเถอะ

NPH insulin (Neutral Protamine Hagedorn) เป็นชนิดของอินซูลินที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการดำเนินการที่ช้าลงและมีระยะเวลาการทำงานที่ยาวขึ้นเมื่อเทียบกับอินซูลินธรรมดา มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในระยะเวลาที่ยาวขึ้น NPH insulin ผลิตโดยการเติมโปรตามีนชื่อว่า "protamine" ลงในอินซูลิน การเติม protamine นี้ทำให้โมเลกุลอินซูลินมีขนาดใหญ่ขึ้นและละลายในตัวเราได้ช้าลง ทำให้มีการปล่อยอินซูลินออกมาในระบบเลือดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักอย่าง Humulin N และ Novolin N เป็นตัวอย่างของ NPH insulin ที่มีขายในตลาด แต่ละยี่ห้ออาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนประกอบหรือกระบวนการผลิต แต่ทั้งสองยี่ห้อนี้มีฟังก์ชันหลักที่คล้ายคลึงกัน[...]