Anabolic Androgenic Steroids(AAS) คืออะไร?

Anabolic Androgenic Steroids (AAS) หรือสเตียรอยด์อนาบอลิคแอนด์รอเจนิคคือกลุ่มของสารที่ได้มาจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อและพัฒนาลักษณะทางเพศชาย

สเตียรอยด์เหล่านี้มีการใช้งานทางการแพทย์ในหลายๆสถานการณ์ แต่บ่อยครั้งมักถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดและแรงของกล้ามเนื้อ การใช้ AAS อาจนำไปสู่ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น ปัญหาทางจิตเวช การเปลี่ยนแปลงในลักษณะร่างกาย ภาวะหัวใจและหลอดเลือด และปัญหาที่ตับและไต

ในทางการแพทย์ สเตียรอยด์อนาบอลิคแอนด์รอเจนิคถูกใช้ในการรักษาบางสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ เช่น HIV wasting syndrome และโรคร้ายแรงอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำๆ หรือไม่มีเลย ซึ่งอาจเกิดจากภาวะสมดุลฮอร์โมนผิดปกติ ภาวะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศชายได้ หรือภาวะหลังการผ่าตัดลำไส้ใหญ่

สเตียรอยด์อนาบอลิคแอนด์รอเจนิค (Anabolic Androgenic Steroids หรือ AAS) เป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศชาย หรือเทสโทสเตอร์โรน. คำว่า “anabolic” หมายถึงการสร้างกล้ามเนื้อ, และคำว่า “androgenic” หมายถึงการพัฒนาลักษณะทางเพศของชาย.

คำว่า “anabolic” และ “androgenic” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของสเตียรอยด์อนาบอลิคแอนด์รอเจนิค (Anabolic Androgenic Steroids หรือ AAS).

Anabolic” มาจากคำกรีกว่า “anabole” ซึ่งหมายถึง “ที่ถูกสร้างขึ้น” หรือ “การขึ้น” ในบริบทของสารชีวภาพและกล้ามเนื้อ คำว่า “anabolic” หมายถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการสร้างกล้ามเนื้อ สารที่มีฤทธิ์เป็นอนาบอลิคจะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและการสร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งอาจทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

Androgenic” มาจากคำกรีก “andro” ซึ่งหมายถึง “ชาย” และ “genein” ซึ่งหมายถึง “การสร้าง” คำว่า “androgenic” ในบริบทนี้หมายถึงการส่งเสริมหรือเพิ่มลักษณะทางเพศชาย ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโตของเส้นผม ทรวงอก ลำคอที่กว้างขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเสียง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเพิ่มของเพศสัมพันธ์และการสร้างอสุจิ.

สารที่มีฤทธิ์ทั้งอนาบอลิคและแอนโดรเจนิค อย่าง AAS จึงเป็นสารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการสร้างกล้ามเนื้อ และลักษณะทางเพศชาย. สารเหล่านี้มักถูกใช้ผิดในการปรับปรุงผลการแข่งขันทางกีฬาและสภาพร่างกาย แต่ยังมีผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตราย.

ผลข้างเคียงของ Anabolic Androgenic Steroids(AAS)

สเตียรอยด์อนาบอลิคแอนด์รอเจนิค (Anabolic Androgenic Steroids หรือ AAS) สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงอันตรายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันตรายสำคัญของการใช้ AAS อย่างไม่ถูกต้อง มักจะเกี่ยวข้องกับระบบร่างกายที่ต่างๆ โดยลักษณะของผลข้างเคียงเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทและจำนวนของสาร AAS ที่ถูกใช้ วิธีการใช้ และระยะเวลาในการใช้

ผลข้างเคียงระยะสั้นของการใช้ AAS อาจประกอบด้วย:

 1. ความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อจากการฉีด
 2. มีอารมณ์แปรปรวน, ความรุนแรง, ความหงุดหงิด, และพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ
 3. การเสียบสมอง (ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AAS ในปริมาณมาก)
 4. การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักและมวลกล้ามเนื้อ
 5. สำหรับผู้ชาย: การทำลายการทำงานของเทสติส (ที่สร้างสเปอร์มและฮอร์โมนเพศชาย) ทำให้เกิดอาการหน้าผากที่แคบลง, เสียงสูงขึ้น, และการยุบเลือดของเทสติส
 6. สำหรับผู้หญิง: อาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เชิงชาย, เช่น เสียงต่ำลง, การเจริญเติบโตของเส้นผมในทรวงอกและใบหน้า, หน้าผากที่กว้างขึ้น, และการยุบเลือดของมดลูก

ผลข้างเคียงระยะยาวของการใช้ AAS อาจประกอบด้วย:

 1. โรคหลอดเลือดใหญ่และโรคหัวใจ, อาจรวมถึงภาวะหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจล้มเหลว
 2. ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตับอักเสบ, มะเร็งตับ, และโรคของหัวใจ
 3. การแปรปรวนทางพฤติกรรม, รวมถึง ความฉุนเฉียว, อาการซึมเศร้า, และการใช้สารเสพติดอื่นๆ
 4. การเสื่อมของระบบกระเหรี่ยงและอวัยวะเพศ (เช่น การยุบเลือดของเทสติสในผู้ชาย และความไม่สม่ำเสมอของวัยที่เข้ามาในผู้หญิง)
 5. การทำลายระบบฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะที่ต้องการใช้ AAS ตลอดเวลาเพื่อรักษาลักษณะทางกายภาพ

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังว่า การใช้ AAS โดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงอันตรายและแทรกซ้อนขึ้น ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการใช้สารเหล่านี้.