มารู้จัก Cabergoline (Dostinex) กันเถอะ

Cabergoline หรือที่เรียกกันว่า Caber

Cabergoline เป็นยาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้รักษาการผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินเกินขึ้น (hyperprolactinemia) โปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมหนองแห้งและมีหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างนมในระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นม

Cabergoline ทำงานโดยการตรึงต่อกับรีเซปเตอร์โดพามีนแบบ D2 ซึ่งเมื่อถูกตรึงต่อจะลดการปล่อยฮอร์โมนโปรแลคตินจากต่อมหนองแห้ง

มีการใช้ Cabergoline ในรักษาโรคต่อมหนองแห้งแบบไมโครและมาโครอะเดนีนาที่ทำให้ระดับโปรแลคตินสูง และยังเป็นตัวเลือกในการรักษาโรคปาร์กินสัน (Parkinson’s disease) สำหรับผู้ป่วยบางคน ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการใช้ Cabergoline ในการรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านโรคประสาทและยาต้านอาการเหน็บชาขณะที่มีการรักษาโรคปาร์กินสัน

Cabergoline (Dostinex) / Half life คืออะไร?

หากพูดถึง “Half life” หรือ ช่วงครึ่งชีวิตของยา หมายถึงเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณของยาในร่างกายลงไปครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มต้น

สำหรับ Cabergoline, ช่วงครึ่งชีวิตในร่างกายมนุษย์ประมาณ 63-68 ชั่วโมง หรือประมาณ 2.5 ถึง 3 วัน. นั่นหมายความว่า หลังจากการรับประทานยาแล้ว 63-68 ชั่วโมง ปริมาณยาในร่างกายจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่ง.

Cabergoline (Dostinex) นักเพาะกายใช้ช่วงไหน?

Cabergoline (Dostinex) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกลุ่มนักเพาะกาย แต่มีรายงานว่าบางคนในกลุ่มนี้อาจเลือกใช้มันเพื่อควบคุมหรือลดระดับโปรแลคติน ซึ่งยาของ Cabergoline สามารถกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) และยังเป็นตัวยับยั้งฮอร์โมนโปรแลคตินที่สูง ซึ่งโปรแลคตินที่สูงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเพศและอื่น ๆ ในผู้ชาย

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Cabergoline (Dostinex) มีอะไรบ้าง?

Cabergoline (Dostinex) สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เหมือนกับยาอื่น ๆ โดยไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ยานี้จะประสบกับผลข้างเคียง และการเกิดผลข้างเคียงก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไป ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Cabergoline ได้แก่:

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย:

 1. ความง่วง
 2. ความไม่สบายในท้อง
 3. อาเจียน
 4. ปวดศีรษะ
 5. ผื่น

ผลข้างเคียงที่พบน้อย:

 1. ผลกระทบต่อการมองเห็น (เช่น การมองเห็นภาพคู่)
 2. ภาวะสมองเสื่อม
 3. ปัญหาในการหายใจ
 4. การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว
 5. การหายไปของการขับถ่าย

ปริมาณการใช้สำหรับ Cabergoline (Dostinex) เป็นอย่างไร?

การใช้ Cabergoline มักขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของภาวะโปรแลคตินเกินขึ้น (hyperprolactinemia) และอาจมีความแตกต่างกันไปตามบุคคล. โดยทั่วไป, การใช้สำหรับการรักษาโปรแลคตินเกินขึ้นอาจเริ่มต้นที่ปริมาณต่ำ แล้วปรับเปลี่ยนปริมาณยาตามต้องการ.

ตัวอย่างของการใช้เป็นประจำ:

 • เริ่มต้นที่ 0.25 มิลลิกรัม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • แล้วแพทย์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 0.25 มิลลิกรัมต่อครั้งทุก 4 สัปดาห์จนกว่าระดับโปรแลคตินในเลือดจะกลับมาปกติ

นอกจากนี้, การตรวจสอบระดับโปรแลคตินในเลือดจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปริมาณยา.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cabergoline (Dostinex)

รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์: คุณสามารถค้นหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Cabergoline ในฐานข้อมูลวิจัยเช่น

PubMed Cabergoline / Google Scholar Cabergoline / Drugs.com Cabergoline / FDA.gov Cabergoline