AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก Human chorionic gonadotropin(HCG) กันเถอะ

มารู้จัก Human chorionic gonadotropin(HCG) กันเถอะ

Human chorionic gonadotropin หรือที่เรียกกันว่า HCG

Human chorionic gonadotropin (hCG) เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งครรภ์ มันถูกผลิตขึ้นโดยเซลล์รอบๆเฝือกที่กำลังพัฒนาในระยะต้นของการตั้งครรภ์ และมีหน้าที่ในการรักษาการผลิตโปรเจสเตอโรนจากเยื่อบุรังเกิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการตั้งครรภ์ในระยะแรก

แท่งทดสอบการตั้งครรภ์ที่ขายในร้านยาส่วนใหญ่จะทำงานโดยการตรวจจับระดับ hCG ในปัสสาวะ ถ้ามีการตั้งครรภ์, ระดับ hCG ในร่างกายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากการตรวจจับการตั้งครรภ์ hCG ยังมีการนำไปใช้ในการรักษาบางสภาพ เช่น การรักษาความอุดมสมบูรณ์ในผู้ชายและผู้หญิง การรักษาบางรูปแบบของมะเร็ง เช่น มะเร็งท่อน้ำตาล และมะเร็งเฉพาะเพศ และยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

hCG ยังมีบทบาทในการป้องกันการตกไข่ในระยะต้นของการตั้งครรภ์ และในบางกรณี อาจถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการตกไข่ หรือในการรักษาผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำเชื้อ

การใช้ hCG ไม่ว่าจะเป็นในการทดสอบหรือการรักษาควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในผลลัพธ์.

Human chorionic gonadotropin(HCG) / Half life คืออะไร?

เมื่อพูดถึง “Half life” หรือ ชีวิตครึ่งนึง ของสารใดสารหนึ่ง หมายถึงเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณสารนั้นลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มต้น เมื่อพิจารณาในบริบทของ hCG, ชีวิตครึ่งนึงของ hCG ในร่างกายคือเวลาที่จำเป็นในการลดระดับ hCG ในเลือดลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มต้น

สำหรับ hCG ที่ถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากการตกไข่และการติดตั้งของเฝือก, ชีวิตครึ่งนึงของ hCG อยู่ในช่วงประมาณ 24-36 ชั่วโมง แต่นั้นขึ้นอยู่กับระดับ hCG เริ่มต้น, สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล, และเงื่อนไขอื่นๆ

Human chorionic gonadotropin(HCG) นักเพาะกายใช้มันเพื่ออะไร?

Human chorionic gonadotropin (hCG) ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเพาะกายและนักกีฬาบางกลุ่ม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถส่งเสริมการผลิตเทสโตสเตอโรนในร่างกาย ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและการเพิ่มพลังงาน ดังนั้น hCG มักถูกใช้เพื่อ:

 1. การฟื้นฟูการทำงานของต่อมลูกหมาก – หลังจากการใช้สเตอรอยด์เครื่องมือ (AAS) ระยะยาว, ต่อมลูกหมากของผู้ชายอาจหยุดการทำงานหรือลดการทำงานลง เนื่องจากการลดลงของการผลิตเทสโตสเตอโรนภายในร่างกาย การใช้ hCG สามารถช่วยกระตุ้นต่อมลูกหมากให้กลับมาทำงานอีกครั้ง
 2. การป้องกันหรือลดการหดตัวของต่อมลูกหมาก – ในระหว่างการใช้ AAS, ต่อมลูกหมากอาจหดตัวเนื่องจากการลดการผลิตเทสโตสเตอโรนภายในร่างกาย การใช้ hCG สามารถช่วยป้องกันหรือลดการหดตัวนี้
 3. การเพิ่มระดับเทสโตสเตอโรน – ในบางกรณี, นักเพาะกายอาจใช้ hCG เพื่อเพิ่มระดับเทสโตสเตอโรนภายในร่างกายโดยตรง

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ HCG มีอะไรบ้าง?

การใช้ Human chorionic gonadotropin (hCG) สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางประการ ซึ่งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ hCG ได้แก่:

 1. ปวดหรือบวม ที่จุดฉีด
 2. ภาวะแท้งลูก หรือการเกิดการตั้งครรภ์แบบเอกซ์ทราอูเทอรัส
 3. การเกิดภาวะไข่เป็นน้ำ ซึ่งเป็นภาวะที่ไข่ในรังไข่ขยายตัวและบวมเกินไป
 4. ปวดศีรษะ
 5. อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ความว้าวุ่น, ความวิตกกังวล, หรือความหงุดหงิด
 6. ภาวะเกิดการติดเชื้อ ที่จุดฉีด
 7. การเกิดภาวะภูมิแพ้ ซึ่งอาจมีอาการเช่น ผื่น, คัน, หายใจลำบาก, บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น
 8. การเพิ่มน้ำหนัก หรือการสะสมน้ำในร่างกาย
 9. อาการเหนื่อยง่าย หรือความรู้สึกไม่สบาย
 10. เจ็บท้อง หรือปวดท้อง
 11. การเปลี่ยนแปลงของระดับเอสโตรเจน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือภาวะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

ปริมาณการใช้ Human chorionic gonadotropin(HCG) เป็นอย่างไร?

ในกลุ่มนักเพาะกายและนักกีฬา, hCG มักถูกใช้เพื่อฟื้นฟูการทำงานของต่อมลูกหมากหลังจากการใช้สเตอรอยด์เครื่องมือ (AAS) หรือเพื่อป้องกันการหดตัวของต่อมลูกหมากระหว่างการใช้ AAS. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ hCG ในนักเพาะกาย:

 1. Post Cycle Therapy (PCT): หลังจากการใช้ AAS ระยะยาว, การผลิตเทสโตสเตอโรนภายในร่างกายอาจลดลงหรือหยุดเพราะต่อมลูกหมากถูกยับยั้ง. การใช้ hCG ในระยะ PCT สามารถช่วยกระตุ้นต่อมลูกหมากให้กลับมาทำงานและผลิตเทสโตสเตอโรนอีกครั้ง. นักเพาะกายบางคนอาจเริ่มด้วยการฉีด hCG ประมาณ 500-1000 IU ทุก 2-3 วันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์.
 2. ระหว่างการใช้ AAS: เพื่อป้องกันการหดตัวของต่อมลูกหมากและรักษาการทำงานของต่อมลูกหมากในระหว่างการใช้ AAS, นักเพาะกายบางคนอาจเลือกใช้ hCG ในปริมาณเล็กๆ ประมาณ 250-500 IU ทุก 5-7 วัน.
 3. Blast and Cruise: สำหรับนักเพาะกายที่ใช้ AAS ต่อเนื่องแบบ “blast and cruise”, hCG อาจถูกใช้ระหว่างระยะ “cruise” เพื่อรักษาการทำงานของต่อมลูกหมากในปริมาณ250-500 IU ทุก 5-7 วัน .

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Human chorionic gonadotropin(HCG)

นี่คือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Human chorionic gonadotropin (HCG) ในเชิงของนักกีฬาและการเพิ่มฮอร์โมนในผู้ชาย:

 1. hCG for Men: Testosterone, Weight Loss, Side Effects & More – Healthline
  • ในผู้ชาย, แพทย์ใช้ hCG เพื่อรักษาอาการของ hypogonadism เช่น ระดับเทสโตสเตอโรนต่ำและการไม่สามารถมีเยื่อไข่
 2. hCG for Men: How to use it to Enhance Testosterone Levels
  • hCG ในผู้ชายได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถเพิ่มระดับเทสโตสเตอโรน, ปรับปรุงภาวะความอุดมสมบูรณ์, และอาจช่วยในการลดน้ำหนัก
 3. Indications for the use of human chorionic gonadotropic hormone for the …
  • hCG สามารถช่วยในการสร้างหรือรักษาการสร้างเซลล์อสุจิในผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism
 4. Use of androgens and other hormones by athletes – UpToDate
  • นักกีฬาบางคนใช้ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และเพื่อปรับปรุงรูปร่าง
 5. Human chorionic gonadotrophin and sport. – PMC – National Center for …
  • นักกีฬาผู้ชายบางคนใช้ hCG เพื่อกระตุ้นการผลิตเทสโตสเตอโรนก่อนการแข่งขัน และ/หรือเพื่อป้องกันการหยุดการทำงานของท่อน้ำเชื้อและการยุบตัวของท่อน้ำเชื้อระหว่างและหลังจากการใช้ยา androgen ในระยะยาว