Performance Enhancing Drugs (PEDs)

Performance Enhancing Drugs (PEDs) หมายถึงยาหรือสารที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางกีฬาหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถกายภาพสูง หรือเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ความเร็ว ความทนทาน หรือความแข็งแกร่งของร่างกายในการออกกำลังกาย

PEDs มีหลากหลายชนิด รวมถึง:

 1. สเตียรอยด์ (Steroids): คือสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อ ลดการกายภาพเมื่อเกิดอาการอักเสบ และเพิ่มการสะสมของโปรตีนในร่างกาย เนื่องจากสเตียรอยด์มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกาย
 2. Erythropoietin (EPO): คือฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกาย การใช้ EPO สามารถเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ถือเป็นตัวขนานและทำให้การถ่ายอากาศไปยังกล้ามเนื้อดีขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความทนทานในกิจกรรมที่ต้องใช้ความออกกำลังกายสูง
 3. Stimulants (กระตุ้นประสาท): เช่น Amphetamines (อัมเฟตามิน) และ Cocaine (โคเคน) ที่มีความสามารถในการกระตุ้นระบบประสาท ทำให้มีความตื่นเต้นและความจริงใจมากขึ้น ทำให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลายและมีสมรรถภาพกายภาพดีขึ้น
 4. Peptide Hormones: ตัวอย่างเช่น Human Growth Hormone (HGH) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ซึ่งอาจช่วยให้เกิดการเจริญก้าวหน้าในเรื่องของกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูร่างกาย

การใช้ PEDs ในกีฬาถือว่าไม่ถูกต้องและส่องว่าเป็นการทุจริต หลายแนวคิดของการกีฬา รวมถึงองค์กรกีฬาต่างๆ เข้ามากำหนดกฎหมายและนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ PEDs โดยในกรณีที่นักกีฬาถูกตรวจพบใช้ PEDs อาจถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน หรือถูกลงโทษตามกฎหมายขององค์กรกีฬา นอกจากนี้ การใช้ PEDs อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวม และมีผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมเช่นกัน

Performance Enhancing Drugs (PEDs) ผลกระทบต่อสุขภาพและกีฬามีข้อมูลอยู่มากมาย ดังนี้:

 1. ผลกระทบต่อสุขภาพ: การใช้ PEDs อาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ บางชนิดของ PEDs อาจเป็นสูตรเคมีที่ไม่ปลอดภัยและมีผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ความดันโลหิตสูง, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, ภาวะฮอร์โมนผิดปกติ, และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ, โรคตับ, และโรคหลอดเลือดสมอง
 2. ผลกระทบต่อกีฬา: การใช้ PEDs สามารถทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนไปโดยไม่เชื่อถือได้ นักกีฬาที่ใช้ PEDs อาจมีประสิทธิภาพที่มากกว่านักกีฬาที่ไม่ใช้ ซึ่งส่งผลให้มีความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในกีฬา
 3. ผลกระทบทางจริยธรรม: การใช้ PEDs ถือเป็นการละเมิดจริยธรรมในกีฬา เนื่องจากการใช้ PEDs นั้นเทียบเท่ากับการโกงการแข่งขัน ซึ่งเป็นการละเมิดความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมในกฎหมายกีฬา
 4. การตรวจจับและความเสี่ยง: องค์กรกีฬาต่างๆ มีการพัฒนาวิธีตรวจจับ PEDs และใช้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการใช้ PEDs ในการแข่งขัน นักกีฬาที่ถูกตรวจพบใช้ PEDs อาจถูกลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันหรือการห้ามเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละชนิดของ PEDs และผลกระทบต่อสุขภาพและกีฬา แนะนำให้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานด้านสุขภาพ สมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้

นอกจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้ว นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Performance Enhancing Drugs (PEDs):

 1. ชนิดของ PEDs: นอกจากสเตียรอยด์และ EPO ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมี PEDs อื่นๆ เช่น Beta-blockers (ใช้ในกีฬาที่ต้องควบคุมชะลอการเต้นของหัวใจ เช่นกีฬายิงปืน), Diuretics (ใช้เพื่อเพิ่มการถ่ายเทน้ำหนักในร่างกายและลดน้ำหนัก), และ Human Chorionic Gonadotropin (HCG) (ใช้ในการฟื้นฟูฮอร์โมนหลังจากการใช้สเตียรอยด์)
 2. การตรวจจับ PEDs: องค์กรกีฬาใช้วิธีตรวจพิสูจน์การใช้ PEDs ผ่านการตรวจสารเคมีในร่างกาย โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตรวจสารตะกั่ว (urine testing) และการตรวจสารเลือด (blood testing) เพื่อตรวจสอบสารที่ใช้ใน PEDs
 3. ผลกระทบทางสังคม: การใช้ PEDs อาจมีผลกระทบทางสังคมอย่างมาก มันสามารถเสียดสีภาพการแข่งขันและกีฬาที่เป็นที่รู้จักและคลื่นไส้กับความซื่อสัตย์ในกีฬาได้ นอกจากนี้ การใช้ PEDs ยังสามารถก่อให้เกิดการเลือกใช้ PEDs ในกลุ่มนักกีฬาอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขา
 4. การควบคุม PEDs: องค์กรกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั่วโลกมีความตั้งใจที่จะควบคุมและป้องกันการใช้ PEDs ในกีฬา มีการออกนโยบาย กฎระเบียบ และโครงสร้างการตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ PEDs ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับการแข่งขันกีฬา

อย่างไรก็ตาม เราขอให้เข้าใจว่าการใช้ PEDs ไม่เพียงแค่ละเมิดกฎระเบียบกีฬา แต่ยังเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย การใช้ PEDs ควรถูกห้ามและควรเลือกใช้วิธีการฝึกออกกำลังกายและเพิ่มประสิทธิภาพในกีฬาอย่างถูกต้องและสุจริต

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Performance Enhancing Drugs (PEDs) และผลกระทบต่างๆ:

 1. World Anti-Doping Agency (WADA): เว็บไซต์ขององค์กรนานาชาติที่มีหน้าที่ควบคุมและกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการใช้ PEDs ในกีฬา คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WADA เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.wada-ama.org/
 2. National Institute on Drug Abuse (NIDA): เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติดและยาที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพในกีฬา คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NIDA เพื่อข้อมูลเกี่ยวกับ PEDs: https://www.drugabuse.gov/
 3. Mayo Clinic: เว็บไซต์ของ Mayo Clinic มีข้อมูลเกี่ยวกับ PEDs และผลกระทบต่อสุขภาพ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://www.mayoclinic.org/
 4. Sports Medicine Research Institute: เป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์และกีฬาที่มีการศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ PEDs และผลกระทบทางกีฬา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.sportsmed.org/

อย่างไรก็ตาม การค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเมื่อศึกษาเกี่ยวกับ PEDs และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง