Anabolic-Androgenic Steroids คือ?

Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ที่มีผลกระทบทั้งในด้านอนามัยและความแข็งแกร่งของเครื่องราชางค์ (anabolic) และในด้านอัตราฮอร์โมนเพศชาย (androgenic) ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะของเพศชาย เช่น ความหนาแน่นของเส้นผมบนหน้าผากและความเจ็บป่วยของเส้นผมบนลำคอ

AAS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาหลายโรคและภาวะทางการแพทย์ รวมถึงภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่มีปัญหา ภูมิต้านทานต่อเมื่อย และภาวะภูมิคุ้มกันอื่นๆ นอกจากนี้ AAS ยังมีการใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพ โดยนักกีฬาและนักเล่นกีฬาบางคนใช้ AAS เพื่อเพิ่มขนาดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพ

การเพาะกาย (Cycling) กับ Anabolic-Androgenic Steroids (AAS)

เป็นการใช้ AAS ในระยะเวลาที่กำหนดและหยุดใช้เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการฟื้นตัวและลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AAS ในระยะยาว วิธีการเพาะกายมักนำมาใช้ในวงการกีฬาและการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพ แต่การเพาะกายกับ AAS มีความซับซ้อนและควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผล

การเพาะกายสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบต่างๆ แต่มักแบ่งเป็นรอบการใช้ AAS (On-cycle) และรอบหยุดการใช้ AAS (Off-cycle) ซึ่งระยะเวลาของแต่ละรอบสามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและความต้องการของผู้ใช้

ในระหว่างรอบการใช้ AAS (On-cycle) ผู้ใช้จะทำการใช้ AAS ในปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือยาวนานขึ้นไป ระยะเวลาและปริมาณของ AAS ในรอบนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ใช้

ในระหว่างรอบหยุดการใช้ AAS (Off-cycle) ผู้ใช้จะหยุดใช้ AAS เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวและลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AAS ในระยะยาว ระยะเวลาของรอบหยุดการใช้ AAS สามารถแตกต่างกันไป แต่มักเป็นระยะเวลาที่ยาวกว่ารอบการใช้ AAS

การเพาะกายกับ AAS ต้องมีการวางแผนและการติดตามโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณและชนิดของ AAS ที่ใช้ ระยะเวลาของรอบการใช้และรอบหยุดการใช้ การใช้ร่วมกับยาอื่นๆ (ถ้ามี) และการควบคุมผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ AAS เพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับสถานะและความต้องการของคุณ

อย่างไรก็ตาม การใช้ AAS ในทางการแพทย์และกีฬาต้องมีคำแนะนำและติดตามจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลในการใช้งาน

การใช้ Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) ในระยะยาว

ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการใช้ AAS ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจได้

นี่คือข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้ AAS ในระยะยาว:

  1. ผลกระทบทางสุขภาพ: การใช้ AAS ในระยะยาวอาจเกิดผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนภายในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ เช่น ความผิดปกติในระบบการทำงานของตับ สมอง หรือระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบฮอร์โมนเพศที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางเพศและการเจ็บป่วยของเส้นผม
  2. ผลกระทบทางจิตวิทยา: การใช้ AAS ในระยะยาวอาจมีผลกระทบทางจิตวิทยา บางคนอาจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ความรู้สึกวิตกกังวล หรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้า ในบางกรณีอาจเกิดปัญหาทางจิตเวชเช่น การเจ็บป่วยทางจิต ความติดเชื่อหรือภาวะซึมเศร้า
  3. ความเสี่ยงและผลข้างเคียง: การใช้ AAS ในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงต่ำ แต่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อาทิเช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ความสามารถในการเจริญเติบโต หรือการสูญเสียสมดุลทางฮอร์โมน

การใช้ AAS ในระยะยาวควรมีการติดตามและควบคุมโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ AAS ซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิผลและผลกระทบที่เป็นไปได้ในระยะยาว อีกทั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำและเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้ AAS ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล

ข้อมูลอ้างอิงที่สามารถใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anabolic-Androgenic Steroids (AAS):

  1. Pope Jr, H.G., Kanayama, G., & Hudson, J.I. (2018). Anabolic-androgenic steroid use and body image in men: a growing concern for clinicians. Psychotherapy and Psychosomatics, 87(3), 141-147.
  2. Kanayama, G., Hudson, J.I., & Pope Jr, H.G. (2018). Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic-androgenic steroid abuse: A looming public health concern? Drug and Alcohol Dependence, 192, 351-358.
  3. Hartgens, F., & Kuipers, H. (2004). Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Medicine, 34(8), 513-554.
  4. Pope Jr, H.G., & Brower, K.J. (2009). Anabolic-androgenic steroid abuse. In Textbook of Substance Abuse Treatment (4th ed.), 183-194.
  5. Yesalis, C.E., Kennedy, N.J., Kopstein, A.N., & Bahrke, M.S. (1993). Anabolic-androgenic steroid use in the United States. Journal of the American Medical Association, 270(10), 1217-1221.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์

โปรดทราบว่าการค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญอาจช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ AAS และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระยะยาว