AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก Testosterone Propionate (TEST-P, TEST-PROP) กันเถอะ

มารู้จัก Testosterone Propionate (TEST-P, TEST-PROP) กันเถอะ

หัวข้อแบบ (Jump Link) สำหรับเลื่อนดูบทความด้านล่าง

Testosterone Propionate หรือที่เรียกกันว่า TEST-P, TEST-PROP

Testosterone Propionate เป็นหนึ่งในรูปแบบของเทสโตสเตอโรน, ฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะในชาย มันถูกพัฒนาเป็นยาและใช้ในการรักษาสภาพของความขาดแคลนในเทสโตสเตอโรน

Testosterone Propionate เป็นสารสเตอรอยด์ที่มีผลต่อออร์แกนเพศชายและถูกใช้ในการรักษาสภาพไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเพศชาย หน้าที่หลักของมันคือในการรักษาสภาพฮอร์โมนเพศชายที่ขาดแคลน เช่น ในกรณีของฮิพโกกอนาดิซึม

Testosterone Propionate ถูกนำเข้าสู่ตลาดในยุค 1930 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสมัยแรกๆ ในการพัฒนาสารสเตรอยด์ที่มีฤทธิ์ มันได้รับความนิยมในการรักษาสภาพที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายและกลายเป็นมาตรฐานในการรักษาเหล่านี้ในหลายทศวรรษ

โดยทั่วไป คุณสมบัติของ Testosterone Propionate จะใกล้เคียงกับรูปแบบอื่นๆ ของเทสโตสเตอโรน แต่มันมีระยะสั้นของการออกฤทธิ์ซึ่งทำให้ต้องการการฉีดบ่อยกว่า

Testosterone Propionate / Propionate Half life คืออะไร?

Half-life ของสารใดสารหนึ่งหมายถึงระยะเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณสารนั้นลงครึ่งหนึ่งในระบบหรือในตัวองค์ประกอบที่สารนั้นอยู่ ในกรณีของ Testosterone Propionate, half-life หมายถึงระยะเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณของเทสโตสเตอโรนในร่างกายลงครึ่งหนึ่งหลังจากการฉีด

Testosterone Propionate มี half-life ประมาณ 1-2 วัน นี่หมายความว่าหลังจากฉีด Testosterone Propionate, ปริมาณเทสโตสเตอโรนในร่างกายจะลดลงครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลานี้ ด้วยเหตุนี้, มันต้องการการฉีดที่บ่อยเพื่อรักษาระดับเทสโตสเตอโรนในร่างกายให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ

ระยะ half-life ที่สั้นนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ในด้านข้อดี, มันช่วยให้แพทย์สามารถปรับระดับเทสโตสเตอร์โรนในร่างกายได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายได้รวดเร็วขึ้น แต่ในด้านข้อเสีย, มันอาจต้องการการฉีดที่บ่อยซึ่งอาจเป็นไปได้ยากสำหรับบางคน และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการมีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีด

Testosterone Propionate / Detection Time คืออะไร?

Detection time หรือเวลาที่สามารถตรวจจับได้เป็นระยะเวลาที่สารเคมีหรือยาสามารถตรวจพบในร่างกายหลังจากการใช้ ในกรณีของ Testosterone Propionate, detection time หมายถึงระยะเวลาที่สารนี้ยังสามารถตรวจจับได้ในร่างกายหลังจากการใช้

Detection time ของ Testosterone Propionate สามารถแตกต่างกันไปตามตัวบุคคล, วิธีการใช้, และเทคนิคการตรวจจับที่ใช้ อย่างไรก็ตาม, โดยทั่วไป detection time ของ Testosterone Propionate อยู่ในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากการใช้สิ้นสุด

ตัวเลขนี้สำคัญสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าแข่งขันที่อาจต้องผ่านการทดสอบเพื่อตรวจสอบสารต้านกฏหมาย การใช้ Testosterone Propionate อาจถูกจำกัดหรือห้ามในบางกีฬาหรือองค์กร ดังนั้น, ความเข้าใจใน detection time สามารถช่วยให้นักกีฬาเลือกตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้สารนี้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ และสามารถมีผลต่อการพิจารณาในกรณีทางกฎหมายและอื่นๆ ด้วย

Testosterone Propionate เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Testosterone Propionate เป็นรูปแบบหนึ่งของเทสโตสเตอโรน, ฮอร์โมนที่เล่นบทบาทสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาคุณสมบัติของชาย. มันสามารถช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อในวิธีต่อไปนี้:

 1. เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน: เทสโตสเตอโรนส่งสัญญาณให้กับร่างกายเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อใหม่.
 2. เพิ่มการสร้างสารพันธุกรรม: มันส่งผลกระตุ้นให้มีการสร้างสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.
 3. ลดการสลายของกล้ามเนื้อ: เทสโตสเตอโรนยังมีผลในการลดการสลายของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายสามารถรักษาหรือเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อได้.
 4. เพิ่มการไหลเวียนของเลือด: ฮอร์โมนนี้ส่งผลกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น ช่วยให้นำก๊าซออกซิเจนและสารอาหารไปสู่กล้ามเนื้อทำให้การฟื้นฟูและเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น.
 5. เพิ่มพลังงานและสมรรถภาพ: การใช้ Testosterone Propionate สามารถเพิ่มพลังงานและสมรรถภาพภายในการออกกำลังกาย ช่วยให้คุณฝึกหนักขึ้นและสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น.

Testosterone Propionate ดีต่อนักเพาะกายอย่างไร?

Testosterone Propionate เป็นรูปแบบของเทสโตสเตอร์โรนที่เปิดตัวเร็วและมีชีวิตจำนวนสั้น นักเพาะกายและนักกีฬาอาจใช้สารนี้ในช่วงต่างๆ ของการฝึกซ้อมหรือการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ลักษณะการใช้จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวิธีการฝึกซ้อมของแต่ละบุคคล

 1. ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อ (Bulking Phase): Testosterone Propionate อาจถูกใช้เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงานในช่วงนี้.
 2. ช่วงลดไขมัน (Cutting Phase): เนื่องจากมีการเปิดตัวเร็วและมีชีวิตจำนวนสั้น บางนักเพาะกายอาจเลือกใช้ในช่วงนี้เพื่อรักษากล้ามเนื้อขณะลดไขมัน.
 3. ช่วงปรับตัวก่อนการแข่งขัน (Pre-Competition Phase): เนื่องจากมีระยะ Detection Time สั้น บางนักกีฬาอาจใช้ในช่วงนี้เพื่อปรับปรุงรูปร่างและพลังงาน แต่ต้องระวังเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน.

ผลข้างเคียง Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Testosterone มีอะไรบ้าง?

 1. ผลข้างเคียงทางกายภาพ: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเคราและหนวด, ผมร่วง, สิว, การเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชาย, และ อาการท้องผูกหรือปวดท้อง.
 2. ผลข้างเคียงทางระบบซ้ำเซา: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง โรคหัวใจและหลอดเลือด, รวมถึงความเสี่ยงของการถูกตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมาก.
 3. ผลข้างเคียงทางจิตใจ: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง อารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้, เช่น ความกระหายเลือด, ความเครียด, ความวิตกกังวล, ความโกรธหรืออยากทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น.
 4. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาด: การใช้ Testosterone Enanthate อาจทำให้เกิดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น, การเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ, และการเพิ่มขนาดของไขมันในร่างกาย.
 5. การสร้าง Estrogen มากขึ้น: Testosterone สามารถแปลงเป็น Estrogen, ฮอร์โมนเพศหญิง, ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ เช่น ความอ้วน, การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านมในผู้ชาย (เรียกว่า gynecomastia), และการเก็บน้ำ.

Testosterone Propionate สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

Testosterone Propionate สามารถ “aromatize” หรือเปลี่ยนเป็น estrogen ได้ ด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่า aromatase. ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติในกระบวนการเมตาบอลิซึมของ testosterone ในร่างกาย.

เมื่อ Testosterone มีการเปลี่ยนเป็น estrogen, นี่สามารถนำไปสู่บางประเด็นหรือผลข้างเคียงในบางคน, เช่น:

 • เกิดอาการของการมีระดับ estrogen สูง อาทิ บวมน้ำ, เพิ่มน้ำหนัก, และการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอก (gynecomastia)
 • เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระดับ estrogen ที่สูง

เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็น estrogen, บางคนที่ใช้ testosterone ในปริมาณสูงอาจเลือกที่จะใช้ยาที่เรียกว่า “aromatase inhibitors” เพื่อลดระดับของเอนไซม์ aromatase และลดการเปลี่ยนแปลงของ testosterone เป็น estrogen.

ปริมาณการใช้สำหรับ Testosterone Propionate เป็นอย่างไร?

การใช้ Testosterone Propionate จะต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์, สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล, และคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์. ฉะนั้น, การใช้นี้ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรรายให้แน่นอน.

ทั้งนี้, ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น:

 1. การรักษาขาดแคลนเทสโตสเตอโรน: ปริมาณที่แพทย์อาจสั่งให้เริ่มต้นอาจอยู่ในช่วง 25-50 มิลลิกรัม (mg) ทุก 2-3 วัน. แพทย์จะปรับปริมาณตามต้องการและการตอบสนองของร่างกาย.
 2. สำหรับกีฬาหรือการสร้างกล้ามเนื้อ: ปริมาณที่ใช้ในบริบทนี้อาจต่างไปและสามารถเริ่มต้นจาก 100-200 mg ทุกสัปดาห์, หรือมากกว่าตามวัตถุประสงค์. อย่างไรก็ตาม, ใช้ในบริบทนี้อาจมีผลข้างเคียงและถือเป็นการใช้ผิดกฎหมายในบางองค์กรกีฬา.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Testosterone Propionate

 1. PubMed: ฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Testosterone Propionate
 2. Google Scholar: สำหรับการค้นหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบทความทางวิชาการ Testosterone Propionate
 3. Drugs.com: เว็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาที่น่าเชื่อถือ Testosterone Propionate