AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก Testosterone Sustanon (Sustanon) กันเถอะ

มารู้จัก Testosterone Sustanon (Sustanon) กันเถอะ

หัวข้อแบบ (Jump Link) สำหรับเลื่อนดูบทความด้านล่าง

Testosterone Sustanon หรือที่เรียกว่า Sustanon, TEST-SUS

Sustanon ถูกพัฒนาโดยบริษัท Organon, ซึ่งเป็นบริษัทยาชื่อดังในยุโรป มันเป็นการผสมผสานของ Testosterone 4 อย่าง ได้แก่ Testosterone propionate, Testosterone phenylpropionate, Testosterone isocaproate, และ Testosterone decanoate

การผสมของสารเหล่านี้ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการปล่อย Testosterone ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับยาบ่อย ๆ

Sustanon ได้รับการรับรองในการใช้งานทางการแพทย์มานานหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาด Testosterone ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม การใช้ Sustanon ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือในการส่งเสริมกล้ามเนื้อทางอ้อม

ประวัติของ Sustanon สะท้อนถึงการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ ที่ช่วยให้การจัดการกับภาวะที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์และเภสัชกร

Testosterone Sustanon คำว่า Sustanon หมายความว่าอย่างไร?

Sustanon ประกอบด้วยส่วนผสมของ Testosterone 4 ประเภท ได้แก่ Testosterone propionate, Testosterone phenylpropionate, Testosterone isocaproate, และ Testosterone decanoate ผสมกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ชื่อ “Sustanon” อาจสะท้อนถึงคุณสมบัติที่มีการปล่อย Testosterone อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน (Sustained) ผ่านการผสมของ Testosterone หลายประเภทเข้าด้วยกัน

Testosterone Sustanon / Sustanon Half life คืออะไร?

Sustanon เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ Testosterone 4 ประเภท แต่ละประเภทมีอายุครึ่งชีวิต (half-life) ที่แตกต่างกัน:

 1. Testosterone Propionate: อายุครึ่งชีวิตประมาณ 2 ถึง 3 วัน
 2. Testosterone Phenylpropionate: อายุครึ่งชีวิตประมาณ 4 ถึง 5 วัน
 3. Testosterone Isocaproate: อายุครึ่งชีวิตประมาณ 8 ถึง 9 วัน
 4. Testosterone Decanoate: อายุครึ่งชีวิตประมาณ 15 ถึง 18 วัน

ผสมผสานของสารเหล่านี้ทำให้ Sustanon มีการปล่อย Testosterone ในร่างกายอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ไม่สามารถระบุอายุครึ่งชีวิตรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของสารแต่ละประเภทในผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะเจาะจงถึงการใช้งานและประสิทธิภาพของ Sustanon สำหรับสภาพร่างกายและความต้องการของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Testosterone Sustanon / Detection Time คืออะไร?

Testosterone Sustanon เป็นส่วนผสมของ Testosterone 4 ประเภทที่มีช่วงเวลาการเผยแพร่และการอยู่ในร่างกายที่แตกต่างกัน ในบริบทของการทดสอบการใช้สารต้องห้ามในกีฬาหรือการแข่งขัน, “Detection Time” หรือ “เวลาตรวจจับ” หมายถึงช่วงเวลาที่สารที่ใช้งานจะยังสามารถตรวจจับได้ในตัวอย่างชิ้นส่วนของร่างกาย เช่น ปัสสาวะหรือเลือด

ค่า Detection Time สำหรับ Testosterone Sustanon อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล, ขนาดการใช้, ระยะเวลาการใช้, และวิธีการตรวจสอบ โดยปกติแล้ว เวลาตรวจจับของ Sustanon อาจอยู่ในช่วง 1-3 เดือนหลังจากการใช้ครั้งสุดท้าย

นักกีฬาหรือผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันที่มีการตรวจสอบสารต้องห้ามควรเข้าใจเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับสารต้องห้ามในกีฬาหรือสภาพความเป็นมาของตนเอง การใช้ Sustanon หรือสารต้องห้ามอื่น ๆ ในบริบทของการแข่งขันสามารถนำไปสู่การตัดสิทธิ์และโทษทางกฎหมายและจริยธรรม

Testosterone Sustanon เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Testosterone Sustanon เป็นการผสมผสานของ Testosterone 4 ประเภท ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อ ดังนั้นการใช้ Sustanon สามารถมีผลต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อได้ ดังนี้:

 1. ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีน: Testosterone ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อ ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อสามารถสร้างและซ่อมแซมโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มขนาดและแรงของกล้ามเนื้อ
 2. ลดการสลายของกล้ามเนื้อ: Testosterone ยังช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อรักษาขนาดและความแข็งแรงได้
 3. เพิ่มการไหลเวียนของเลือด: การมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีในกล้ามเนื้อจะช่วยให้นำธาตุอาหารและออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้มากขึ้น ส่งผลให้การซ่อมแซมและเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเร็วขึ้น
 4. เพิ่มความมีสมรรถนะ: การใช้ Testosterone สามารถเพิ่มความแข็งแรงและสมรรถนะในการออกกำลังกายได้ ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและการลดไขมันได้มากขึ้น

Testosterone Sustanon ดีต่อนักเพาะกายอย่างไร?

Testosterone Sustanon มักถูกใช้ในวงการนักเพาะกายเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและพัฒนาการสังเคราะห์ของโปรตีนในกล้ามเนื้อ การใช้ Testosterone Sustanon ในวงการนักเพาะกายมักจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:

 1. ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อ (Bulking Phase) : นักเพาะกายบางคนอาจใช้ Sustanon ในช่วงที่พยายามสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มขนาด การเสริมด้วย Testosterone สามารถช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนและเพิ่มความแรงของกล้ามเนื้อได้
 2. ช่วงลดไขมัน (Cutting Phase) : นักเพาะกายบางคนอาจใช้ Sustanon ในช่วงที่พยายามลดไขมันในร่างกายและยังคงรักษากล้ามเนื้อ ซึ่ง Testosterone สามารถช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อในระยะเวลาที่คุณอยู่ในสถานะขาดพลังงานได้
 3. ช่วงปรับตัวก่อนการแข่งขัน (Pre-Competition Phase): ในช่วงเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน นักเพาะกายบางคนอาจใช้ Sustanon เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความมีสมรรถนะของกล้ามเนื้อ

Testosterone Sustanon สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

Testosterone Sustanon สามารถ “aromatize” ได้ เหมือนกับรูปแบบอื่น ๆ ของ testosterone. Testosterone Sustanon เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างหลายรูปแบบของ testosterone esters, แต่ลักษณะพื้นฐานของ testosterone ยังคงเดิม ทำให้มันสามารถเปลี่ยนเป็น estrogen โดยเอนไซม์ aromatase.

เมื่อ Testosterone Sustanon ถูก aromatize เป็น estrogen, สามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากการมีระดับ estrogen สูงในร่างกาย อาทิเช่น:

 • บวมน้ำ
 • เพิ่มน้ำหนัก
 • Gynecomastia (การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกในผู้ชาย)

เพื่อควบคุมหรือลดผลข้างเคียงเหล่านี้, บางคนที่ใช้ Testosterone Sustanon อาจเลือกที่จะใช้ยาที่เรียกว่า “aromatase inhibitors” เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของ testosterone เป็น estrogen.

ปริมาณการใช้สำหรับ Testosterone Sustanon เป็นอย่างไร?

ปริมาณการใช้ Testosterone Sustanon จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพร่างกายของผู้ใช้, วัตถุประสงค์ในการใช้, และการวินิจฉัยจากแพทย์ การใช้ Sustanon ควรอยู่ภายใต้การดูแลและการตรวจสอบจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะการใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมสามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ

โดยทั่วไป, ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้ปกติของ Sustanon สำหรับการรักษาภาวะขาด Testosterone อาจจะอยู่ในระหว่าง:

 • 50 ถึง 400 มิลลิกรัม (mg) ทุก 2 ถึง 4 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม, โดเซจและระยะเวลาของการใช้งานอาจต้องปรับตามความต้องการและสภาพของผู้ป่วย เช่น อายุ, น้ำหนัก, สุขภาพทั่วไป, และวัตถุประสงค์ในการรักษา การใช้ Sustanon ในกีฬาหรือเพื่อการส่งเสริมกล้ามเนื้อจะเป็นการใช้สารต้องห้ามในหลายสภาพแวดล้อมการแข่งขันและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและกฎหมาย

ความแน่ใจในการใช้ Sustanon ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต้องให้แพทย์หรือเภสัชกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษากับ Testosterone ได้วินิจฉัยและกำหนดโดเซจและความถี่ของการใช้งานให้เหมาะสม

ผลข้างเคียง Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Testosterone มีอะไรบ้าง?

 1. ผลข้างเคียงทางกายภาพ: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเคราและหนวด, ผมร่วง, สิว, การเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชาย, และ อาการท้องผูกหรือปวดท้อง.
 2. ผลข้างเคียงทางระบบซ้ำเซา: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง โรคหัวใจและหลอดเลือด, รวมถึงความเสี่ยงของการถูกตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมาก.
 3. ผลข้างเคียงทางจิตใจ: สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง อารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้, เช่น ความกระหายเลือด, ความเครียด, ความวิตกกังวล, ความโกรธหรืออยากทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น.
 4. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาด: การใช้ Testosterone Enanthate อาจทำให้เกิดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น, การเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ, และการเพิ่มขนาดของไขมันในร่างกาย.
 5. การสร้าง Estrogen มากขึ้น: Testosterone สามารถแปลงเป็น Estrogen, ฮอร์โมนเพศหญิง, ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ เช่น ความอ้วน, การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านมในผู้ชาย (เรียกว่า gynecomastia), และการเก็บน้ำ.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Testosterone Sustanon

PubMed: ฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Sustanon
Google Scholar: สำหรับการค้นหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบทความทางวิชาการ Sustanon
Drugs.com: เว็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาที่น่าเชื่อถือ Sustanon