AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC, TREN-H, Parabolan) กันเถอะ

มารู้จัก Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC, TREN-H, Parabolan) กันเถอะ

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate หรือที่เรียกกันว่า TREN-H, Parabolan

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC) เป็นอนุพันธ์ของสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic ที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาและการสร้างกล้ามเนื้อ มันเป็นรูปแบบหนึ่งของ Trenbolone ซึ่งเป็นสารสเตียรอยด์ที่มีความสามารถในการเพิ่มขนาดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และลดการสะสมของไขมัน

Trenbolone มีหลายรูปแบบ แต่ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate หรือที่เรียกว่า Parabolan คือรูปแบบที่มีชีวิตจริงยาวนานที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ ของ Trenbolone เช่น Trenbolone Acetate หรือ Trenbolone Enanthate การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ THC มีระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานในร่างกาย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถฉีดยาได้น้อยลง

Trenbolone มีความสามารถในการเพิ่มการผลิตโปรตีนและการสังเคราะห์ไนโตรเจนในกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูที่รวดเร็ว แต่มันก็มีผลข้างเคียง เช่น การเพิ่มความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงในระดับคอเลสเตอรอล และการเปลี่ยนแปลงในสภาพอารมณ์

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate คำว่า Hexahydrobenzylcarbonate หมายความว่าอย่างไร?

คำว่า “Hexahydrobenzylcarbonate” อ้างถึงโครงสร้างเคมีของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC). การเพิ่มกลุ่ม Hexahydrobenzylcarbonate ในสารสเตียรอยด์เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสารสเตียรอยด์ เพื่อให้มีระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานขึ้นในร่างกาย.

 • “Hexa” หมายถึงหก
 • “Hydro” หมายถึงน้ำ หรือการเพิ่มโมเลกุลน้ำ (H2O)
 • “Benzyl” หมายถึงกลุ่มเบนซิล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยโครงสร้างเบนซีน
 • “Carbonate” หมายถึงกลุ่มคาร์บอเนต (CO3)

เมื่อนำส่วนประกอบเหล่านี้มาผสมกัน จะได้กลุ่ม Hexahydrobenzylcarbonate ซึ่งเมื่อเติมเข้าไปในสารสเตียรอยด์ จะทำให้สารสเตียรอยด์มีระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานขึ้น และสามารถคงอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ทำให้การฉีดยาสามารถทำได้น้อยลง และยังช่วยในการควบคุมการปล่อยสารสเตียรอยด์ในร่างกายในระยะเวลาที่ยาวนาน.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate / Half life คืออะไร?

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC), ที่มักเรียกว่า Parabolan, เป็นรูปแบบหนึ่งของสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic ที่มีชีวิตจริงยาวนาน. คำว่า “Half life” หรือ “ชีวิตครึ่ง” หมายถึงระยะเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณของสารในร่างกายลงครึ่งหนึ่ง.

สำหรับ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, ชีวิตครึ่งของมันอยู่ในช่วงประมาณ 5-7 วัน. นั่นหมายความว่าหลังจากฉีดยาเข้าไป, จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันในการลดปริมาณของสารสเตียรอยด์ในร่างกายลงครึ่งหนึ่ง. ด้วยชีวิตครึ่งที่ยาวนาน, ผู้ใช้สามารถฉีดยาได้น้อยลง (เช่น ครั้งต่อสัปดาห์) และยังคงรักษาความสม่ำเสมอของระดับสารสเตียรอยด์ในร่างกาย.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate / Detection Time คืออะไร?

“Detection Time” หมายถึงระยะเวลาที่สารเฉพาะ (ในกรณีนี้คือ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) สามารถตรวจพบได้ในร่างกายหลังจากการใช้สุดท้าย. ระยะเวลานี้มักจะยาวกว่าชีวิตครึ่งของยา เนื่องจากสารตกค้างหรือสารเมตาบอลิตที่เกิดจากยาสามารถตรวจพบได้ในร่างกายเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลังจากยาหายไปแล้ว.

สำหรับ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (หรือ Parabolan), ระยะเวลาในการตรวจจับสามารถแตกต่างกันไปตามวิธีการทดสอบ, ปริมาณยาที่ใช้, ความถี่ในการใช้, และระบบเมตาบอลิซึมของแต่ละบุคคล. อย่างไรก็ตาม, บางแหล่งข้อมูลระบุว่า Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate สามารถตรวจพบได้ในร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากการใช้สุดท้าย.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC) เป็นรูปแบบหนึ่งของสารสเตียรอยด์ Trenbolone ซึ่งเป็นสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic ที่มีความสามารถในการเพิ่มขนาดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ มันทำงานในหลายเส้นทางเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ:

 1. การเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน: Trenbolone ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการที่กล้ามเนื้อใช้ในการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่.
 2. การลดการสลายของกล้ามเนื้อ: Trenbolone ยับยั้งการทำงานของคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมการสลายกล้ามเนื้อ ดังนั้นการลดการสลายของกล้ามเนื้อจะช่วยในการรักษาและเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ.
 3. การเพิ่มการผลิต IGF-1: Trenbolone ส่งเสริมการผลิตของ IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและมีบทบาทในการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อ.
 4. การเพิ่มการผลิตและการสังเคราะห์ไนโตรเจน: Trenbolone ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ไนโตรเจนในกล้ามเนื้อ การสังเคราะห์ไนโตรเจนที่สูงขึ้นหมายความว่ากล้ามเนื้อสามารถรักษาโปรตีนได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.
 5. การเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง: Trenbolone ส่งเสริมการผลิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการฟื้นฟูและการเจริญเติบโต.
 6. การลดการสะสมของไขมัน: Trenbolone ยังมีความสามารถในการลดการสะสมของไขมัน ทำให้ร่างกายมีรูปร่างที่เป็นกล้ามเนื้อมากขึ้น.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate นักเพาะกายใช้ช่วงไหน?

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC), ที่มักเรียกว่า Parabolan, เป็นสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic ที่มีความแรงมากและมีชีวิตจริงยาวนาน. นักเพาะกายและนักกีฬาในหลายๆ สาขามักใช้สารสเตียรอยด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, แต่การใช้งานขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการ.

 1. ช่วงการตัดไขมัน (Cutting Phase): Trenbolone มีความสามารถในการลดการสะสมของไขมันและเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ทำให้เป็นยาที่นิยมในช่วงการตัดไขมัน หรือช่วงที่นักเพาะกายต้องการให้กล้ามเนื้อมองเห็นชัดเจนและลดไขมันในร่างกาย.
 2. ช่วงการเพิ่มกล้ามเนื้อ (Bulking Phase): แม้ว่า Trenbolone จะไม่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เท่ากับสารสเตียรอยด์อื่น ๆ แต่มันยังสามารถช่วยเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อได้โดยไม่เพิ่มน้ำหนักจากไขมันหรือน้ำ.
 3. ช่วงการฟื้นฟู (Recovery or Bridge Phase): บางครั้งนักเพาะกายอาจใช้ Trenbolone ในช่วงระหว่างการใช้สารสเตียรอยด์หลักเพื่อช่วยในการฟื้นฟูและรักษาขนาดกล้ามเนื้อ.

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Trenbolone มีอะไรบ้าง?

Trenbolone, ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate หรือรูปแบบอื่น ๆ, เป็นสารสเตียรอยด์ anabolic-androgenic ที่มีความแรงมากและสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายประการ. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Trenbolone ได้แก่:

 1. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบพยาธิวิทยา: เช่น การเพิ่มความดันโลหิต, การเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอล (เพิ่ม LDL และลด HDL), การเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ.
 2. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบประสาท: เช่น ความโกรธง่าย, ความว้าวุ่น, ภาวะซึมเศร้า, และการเปลี่ยนแปลงในสภาพอารมณ์.
 3. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ: เช่น การยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเพศ, การยับยั้งการผลิตน้ำเชื้อ, การยับยั้งการทำงานของต่อมลูกฝุ่น, และการเพิ่มขนาดของต่อมน้ำเหลือง.
 4. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับผิวหนัง: เช่น สิว, การเพิ่มการเจริญเติบโตของขน, การบาดเจ็บของผิวหนัง, และการเสียสีของผิวหนัง.
 5. ผลข้างเคียงอื่น ๆ: เช่น การเพิ่มขนาดของต่อมลูกฝุ่น, การหายใจเร็ว, การเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย, การเสียดสีของปัสสาวะ, และการเพิ่มการเจริญเติบโตของผมบนหัว.
 6. “Tren Cough” (ไอ Tren): บางครั้งผู้ที่ใช้ Trenbolone อาจประสบกับอาการไอทันทีหลังจากการฉีด, ซึ่งเป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงกับ Trenbolone.
 7. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ: การยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเพศในระยะยาว, การลดขนาดของเทสติส, และการเพิ่มขนาดของต่อมน้ำเหลือง.
 8. ผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบตับ: การใช้ Trenbolone ในระยะยาวสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อตับ.

การใช้ Trenbolone และสารสเตียรอยด์อื่น ๆ ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้น. การตรวจสอบสุขภาพและการตรวจเช็คระดับต่าง ๆ ในร่างกายเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำเมื่อใช้สารสเตียรอยด์.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate มีฤทธิ์เป็น Progestogenic?

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC หรือ Parabolan) มีฤทธิ์เป็น progestogenic. นั่นหมายความว่า Trenbolone มีความสามารถในการเกาะติดกับตัวรับโปรเจสเตอรอน (progesterone receptors) และสามารถกระตุ้นฤทธิ์ที่เกี่ยวกับโปรเจสเตอรอนในร่างกาย.

การมีฤทธิ์ progestogenic สามารถเกี่ยวข้องกับบางผลข้างเคียงของ Trenbolone, เช่น:

 1. การยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเพศ: โปรเจสเตอรอนและฤทธิ์ progestogenic สามารถยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเพศในร่างกาย, ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดขนาดของเทสติสและการลดการผลิตน้ำเชื้อ.
 2. การเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการเกี่ยวกับเอสโตรเจน: แม้ว่า Trenbolone จะไม่เปลี่ยนเป็นเอสโตรเจน (ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง) แต่ฤทธิ์ progestogenic ของมันสามารถเสริมสร้างผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับเอสโตรเจน เช่น การเกิดบวมน้ำ.
 3. การเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการเกี่ยวกับโปรเจสเตอรอน: เช่น การเพิ่มขนาดของต่อมน้ำเหลือง.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC), หรือที่เรียกว่า Parabolan, ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนผ่านกระบวนการ aromatization ได้. การ “aromatize” หมายถึงกระบวนการที่สารสเตียรอยด์บางประเภทเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิง, เอสโตรเจน, โดยเอนไซม์ aromatase.

ดังนั้น, Trenbolone ไม่เป็นสาเหตุของผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับเอสโตรเจนโดยตรง, เช่น การเกิดบวมน้ำหรือการเพิ่มขนาดของเต้านมในผู้ชาย (gynecomastia) จากการเพิ่มระดับเอสโตรเจน.

อย่างไรก็ตาม, ควรทราบว่า Trenbolone มีฤทธิ์ progestogenic, ซึ่งสามารถกระตุ้นตัวรับโปรเจสเตอรอนในร่างกาย. ฤทธิ์ progestogenic บางครั้งสามารถเสริมสร้างผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับเอสโตรเจน, แม้ว่า Trenbolone จะไม่เปลี่ยนเป็นเอสโตรเจน.

ปริมาณการใช้สำหรับ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate เป็นอย่างไร?

การใช้ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (THC), หรือ Parabolan, และปริมาณที่ใช้มักขึ้นอยู่กับเป้าหมาย, ประสบการณ์, และการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคล. อย่างไรก็ตาม, การใช้สารสเตียรอยด์ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ.

ปริมาณการใช้สำหรับ Parabolan ที่มักพบในวงการนักเพาะกายและนักกีฬามักจะอยู่ในช่วง:

 • ผู้เริ่มต้น: 150-200 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
 • ผู้มีประสบการณ์: 200-400 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
 • ผู้เชี่ยวชาญ: 400-600 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ หรือมากกว่าในบางกรณี

Parabolan มักจะถูกฉีดเข้าร่างกาย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากมีชีวิตครึ่งยาวนาน.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate

 1. PubMed+Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีความน่าเชื่อถือ.
 2. Google Scholar+Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate : ใส่ชื่อสารในช่องค้นหาของ Google Scholar เพื่อค้นหาเอกสารวิชาการ