กลุ่มยา Dihydrotestosterone derivatives(DHT)

Dihydrotestosterone (DHT) คือหนึ่งในฮอร์โมนแอนดรอเจนที่มีผลทางชีวภาพที่รุนแรงที่สุดในร่างกายของมนุษย์ และเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายหลักคือเทสโทสเตอโรน

แอนดรอเจนและสเตอรอยด์ที่ทำงานในร่างกายผ่านทางการเปลี่ยนเป็น DHT หรือเป็นสารเสริมแรง DHT จะถูกเรียกว่า “DHT Steroids” ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเหล่านี้:

 1. Anavar (Oxandrolone): เป็นสเตอรอยด์อนาบอลิกที่ทำมาจาก DHT และมีฤทธิ์ที่อ่อนลงและพองทรงตัวน้อย
 2. Winstrol (Stanozolol): สเตอรอยด์อนาบอลิกอีกตัวที่ทำมาจาก DHT มีฤทธิ์ที่เข้มข้นมากขึ้นและใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแกร่ง
 3. Masteron (Drostanolone): สเตอรอยด์อนาบอลิกที่ใช้ในการลดน้ำหนักและในบางกรณีใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม
 4. Primobolan (Methenolone): เป็นสเตอรอยด์อนาบอลิกที่มีผลกระทบต่อการสร้างกล้ามเนื้อและลดน้ำหนักที่ทำมาจาก DHT
 5. Proviron (Mesterolone): เป็นสเตอรอยด์อนาบอลิกที่ทำมาจาก DHT และมักถูกใช้เพื่อเพิ่มการผลิตเทสโทสเตอโรน ทำให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรฮอร์โมน

เนื่องจากเหล่าสเตอรอยด์นี้ทำมาจาก DHT ดังนั้นพวกเขาจะมีลักษณะเด่นเหมือนกับ DHT รวมถึงฤทธิ์ลบที่เกี่ยวกับสายผม รวมถึงบางกรณีของการเพิ่มขนาดกระเพาะปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อสารเหล่านี้ จึงควรรับคำปรึกษาทางการแพทย์ก่อนการใช้

ความรู้ของเราเกี่ยวกับสารเหล่านี้ยังคงมีข้อจำกัดและศึกษาเพิ่มเติมจำเป็น เราควรมองดูการใช้สเตอรอยด์เหล่านี้อย่างระมัดระวัง และควรใช้เฉพาะเมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ.

ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มีความเกี่ยวข้องกับ Dihydrotestosterone (DHT) หรือ “DHT steroids”, มีหลายแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและให้ข้อมูลทางวิชาการ:

 1. MedlinePlus (https://medlineplus.gov/) : บริการของสำนักงานเอ็นเอลเอ็ม (National Library of Medicine) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ในสหรัฐฯ
 2. PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): ฐานข้อมูลการเผยแพร่ทางวิชาการที่รวบรวมศึกษาวิจัยทางการแพทย์และชีววิทยา ที่ดำเนินการโดยเอ็นเอลเอ็ม
 3. WebMD (https://www.webmd.com/): เว็บไซต์แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่อง และที่สำคัญคือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 4. Mayo Clinic (https://www.mayoclinic.org/): เว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ที่ให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย
 5. DrugBank (https://www.drugbank.ca/): ฐานข้อมูลยาและวัสดุที่เกี่ยวข้อง ที่มีข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
 6. U.S. Food & Drug Administration (https://www.fda.gov/): ทางเว็บไซต์นี้ของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) มีข้อมูลเกี่ยวกับยา การรับรองยา และเกณฑ์การตรวจสอบที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ