มารู้จัก Boldenone (EQ, Equipoise) กันเถอะ

หัวข้อแบบ (Jump Link) สำหรับเลื่อนดูบทความด้านล่าง

Boldenone Undecylenate หรือที่เรียกกันว่า EQ, Equipoise

Boldenone Undecylenate เป็นสเตียรอยด์แอนาโบลิกที่มีผลต่อร่างกายโดยเพิ่มการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อและมีผลบนการสร้างฮีมะโกบิน เดิมถูกพัฒนาในชื่อ “Equipoise” เพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ เช่น สุนัขและแมว ที่มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนี้ยังใช้กับสัตว์ประจำบ้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขนาดและพลังของกล้ามเนื้อ

ประวัติของ Boldenone Undecylenate เริ่มต้นในช่วงปี 1950 เมื่อมันถูกพัฒนาสำหรับใช้ทางสัตวแพทย์ เป็นสารที่ใช้บ่อยในวงการสุดยอดสัตว์ประจำบ้าน โดยเฉพาะม้าแข่ง มันช่วยเพิ่มความแข็งแรง อายุการใช้งาน และการแสดงผลของสัตว์

แต่ก็มีการใช้ Boldenone Undecylenate ในมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะในวงการกล้ามเนื้อและกีฬาแข่งขันบางประเภท การใช้สารนี้ในมนุษย์ถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายในส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นสารที่ถูกตรวจสอบและตรวจจับได้ง่ายในการตรวจเช็คโดปปิ้ง

Boldenone Undecylenate คำว่า Undecylenate หมายความว่าอย่างไร?

คำว่า “Undecylenate” ใน Boldenone Undecylenate หมายถึงตัวจัดลำดับกรดไขมันที่มี 11 อะตอมคาร์บอนในสร้างสรรค์ มันเป็นเอสเตอร์ที่ต่อไปยังสาร Boldenone และเป็นส่วนหนึ่งของสาร Boldenone Undecylenate

การต่อเอสเตอร์เหล่านี้กับสเตียรอยด์ส่งผลให้เกิดการปล่อยสารช้าลง และส่งผลให้มีการดูดซึมเข้าสู่ระบบได้ช้าลง นั่นหมายความว่ายาจะอยู่ในระบบได้นานขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวัน สำหรับ Boldenone Undecylenate เอง คุณลักษณะนี้ทำให้มันเป็นทางเลือกยอดนิยมในการรักษาสัตว์และในบางกรณีในมนุษย์ (ในที่นี้ต้องระมัดระวังว่าในหลายประเทศ การใช้กับมนุษย์อาจจะผิดกฎหมาย)

Boldenone (EQ, Equipoise) / Half life คืออะไร?

Half-life หรือ ช่วงครึ่งชีวิตของสาร Boldenone Undecylenate (ที่เรียกอีกชื่อว่า EQ หรือ Equipoise) คือช่วงเวลาที่จำเป็นในการลดปริมาณของสารนี้ในร่างกายลงครึ่งหนึ่ง

Boldenone Undecylenate มี half-life ที่ยาว โดยปกติจะอยู่ในช่วงประมาณ 14 วัน นั่นหมายความว่าหลังจาก 14 วันจากการฉีด ปริมาณของสารนี้ในร่างกายจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

Half-life ที่ยาวของสารนี้ทำให้เหมาะกับการใช้ในการรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อในสัตว์ โดยไม่ต้องฉีดบ่อยๆ แต่ในทางกลับกัน มันยังทำให้สารนี้อยู่ในระบบได้นาน ซึ่งอาจส่งผลในการตรวจเจอสารต้องห้ามในกีฬาแข่งขัน

Boldenone (EQ, Equipoise) / Detection Time คืออะไร?

Detection time หรือ ระยะเวลาที่สามารถตรวจจับได้ หมายถึงช่วงเวลาที่สาร Boldenone Undecylenate (EQ, Equipoise) สามารถตรวจจับได้ในร่างกายหลังจากการใช้สุดท้าย

สำหรับ Boldenone Undecylenate, detection time จะแตกต่างกันไปตามวิธีการตรวจและระดับของการใช้ แต่โดยทั่วไปอยู่ในช่วงประมาณ 4-5 เดือนหลังจากการใช้สุดท้าย ขึ้นอยู่กับอัตราการเมตาบอลิซึมและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย

Detection time ที่ยาวนี้ทำให้ Boldenone Undecylenate เป็นสารที่ตรวจจับได้ง่ายในการตรวจสอบโดปปิ้ง ดังนั้น กีฬาสมาชิกและนักกีฬาที่มีโอกาสถูกตรวจสอบโดปปิ้งต้องระวังอย่างมากถ้ามีการใช้สารนี้ เนื่องจากมันสามารถตรวจจับได้นานหลังจากการใช้สุดท้าย

Boldenone (EQ, Equipoise) เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Boldenone Undecylenate (EQ, Equipoise) เป็นสเตียรอยด์แอนาโบลิกที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มกล้ามเนื้อ การทำงานของมันในร่างกายเกี่ยวข้องกับกลไกหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามเนื้อ:

 1. เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน: EQ ส่งสัญญาณไปยังร่างกายให้เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งสำคัญสำหรับการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่
 2. ลดการสลายโปรตีน: รวมถึงการลดการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อ ทำให้มีการสะสมโปรตีนมากขึ้นและกล้ามเนื้อโตขึ้น
 3. เพิ่มการผลิตฮีมะโกบิน: EQ สามารถเพิ่มการผลิตฮีมะโกบิน ซึ่งจะช่วยให้มีออกซิเจนมากขึ้นส่งไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการสังเคราะห์พลังงานและสมรรถภาพในการฟื้นตัวเร็วขึ้น
 4. ปรับสมดุลไนโตรเจน: EQ ช่วยปรับสมดุลไนโตรเจนภายในกล้ามเนื้อให้เป็นบวก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
 5. เพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน: นอกจากการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้ว EQ ยังส่งผลให้มีพลังและความทนทานมากขึ้น สนับสนุนการออกกำลังกายที่หนักและซับซ้อนมากขึ้น

Boldenone (EQ, Equipoise) ดีสำหรับนักเพาะกายอย่างไร?

Boldenone Undecylenate (EQ, Equipoise) เป็นสารที่ใช้ในการเพาะกายที่มีความนิยมอย่างมาก นักเพาะกายและนักกีฬาบางคนอาจใช้มันในช่วงต่างๆ ของการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ดังนี้:

 1. Cutting Phase : EQ เป็นสารที่ไม่ทำให้เกิดน้ำหนักอย่างรวดเร็วและไม่มีแนวโน้มในการสะสมไขมัน จึงสามารถใช้ในช่วงขาดเพื่อช่วยรักษากล้ามเนื้อในขณะที่ลดไขมันได้
 2. Bulking Phase : ทั้งนี้ EQ ยังสามารถใช้ในช่วงบวม เพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อแต่ไม่รวดเร็วเกินไป สำหรับผู้ที่ต้องการเจริญเติบโตอย่างคุมค่า และปราศจากน้ำหนักจากน้ำและไขมัน
 3. Performance Phase : ความสามารถในการเพิ่มพลังและความทนทานของ EQ ทำให้เหมาะสำหรับนักกีฬาและนักเพาะกายที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Boldenone มีอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียงระยะสั้น

 1. การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตรงตามธรรมชาติ: อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในผิวหนัง เช่น สิว, ผิวมัน
 2. การเพิ่มน้ำหนักตัว: เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ แต่อาจมีการสะสมน้ำและไขมันบางส่วน
 3. ปัญหาทางการหายใจ: สำหรับบางคน อาจมีอาการหายใจตื้นหรือมีเสียงหายใจแปลกๆ
 4. ปัญหาทางจิตใจ: เช่น ก้าวร้าว, ความว้าวุ่นวาย, ความโกรธง่าย
 5. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์: เช่น ความวิตกกังวล, ความเศร้าหรือตื่นเต้นมากเกินไป

ผลข้างเคียงระยะยาว

 1. ปัญหาสุขภาพหัวใจ: เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ, ความดันโลหิตสูง
 2. ปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ: ลดระดับโฮรโมนเพศ, ปัญหาการเจริญพันธุ์
 3. ปัญหาระบบไต: การใช้ระยะยาวอาจส่งผลต่อการทำงานของไต
 4. การเปลี่ยนแปลงในรูปร่างทางกาย: การเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของไขมันและกล้ามเนื้อ รวมถึงการขยายตัวของอวัยวะเพศชาย (gynecomastia) ในผู้ชาย

Boldenone (EQ, Equipoise) สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

ใช่, Boldenone Undecylenate (ที่รู้จักในนามว่า Equipoise หรือ EQ) มีความสามารถในการ aromatize, แต่ไม่เข้มข้นเท่ากับบางสารอื่น ๆ เช่น testosterone. “Aromatization” หมายถึงกระบวนการที่สาร anabolic-androgenic steroid (AAS) ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น estrogen โดยการทำงานของเอนไซม์ aromatase.

ในกรณีของ EQ, อัตราการ aromatize นั้นต่ำกว่า testosterone, แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับ estrogen เมื่อใช้ในปริมาณมาก ปัญหาที่เกี่ยวกับ estrogen อาจรวมถึงการเก็บน้ำ, ซึมเลือด, หรือ gynecomastia.

ด้วยเหตุนี้, บางครั้งผู้ที่ใช้ EQ อาจเลือกใช้ anti-estrogen หรือ aromatase inhibitor เพื่อควบคุมระดับ estrogen และป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ estrogen ในร่างกาย. แต่เนื่องจากการ aromatize ของ EQ เป็นไปในอัตราที่ต่ำ, การเจอปัญหาที่เกี่ยวกับ estrogen นั้นจะเป็นไปตามปริมาณการใช้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล.

ปริมาณการใช้สำหรับ Boldenone (EQ, Equipoise) เป็นอย่างไร

สำหรับผู้ที่ใช้ Boldenone Undecylenate ในการเพาะกาย, ปริมาณที่ระบุข้างต้นอาจต่างกันตามบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

 1. ผู้เริ่มต้น (Beginners): 300-500 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
 2. ผู้มีประสบการณ์ (Intermediate users): 500-700 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
 3. ผู้ใช้ขั้นสูง (Advanced users): 700-1,000 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์

ระยะเวลาที่ใช้ Boldenone Undecylenate มักจะอยู่ระหว่าง 8-12 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจยืดไปถึง 16 สัปดาห์ ด้วยความต่อเนื่องของการใช้

ในกรณีที่ต้องการใช้สารนี้, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Boldenone (EQ, Equipoise)

หากคุณต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้และทางวิทยานิพนธ์, ควรให้การสำรวจในฐานข้อมูลทางวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่ได้รับการรับรอง, เช่น:

 1. PubMed: ฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Boldenone
 2. Google Scholar: สำหรับการค้นหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบทความทางวิชาการ Boldenone
 3. Drugs.com: เว็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาที่น่าเชื่อถือ Boldenone