Aromatase inhibitors (AIs)

Aromatase inhibitors (AIs) เป็นกลุ่มยาที่ใช้ยับยั้งเอนไซม์ชื่อว่า aromatase. เอนไซม์นี้มีบทบาทในการแปลง androgens (ฮอร์โมนเพศชาย) เป็น estrogens (ฮอร์โมนเพศหญิง) ในร่างกาย. ด้วยการยับยั้ง aromatase, AIs ช่วยลดระดับ estrogen ในร่างกาย.

AIs มักถูกใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่ผ่านการวัยเป้นแล้ว โดยเฉพาะในผู้ที่มะเร็งเต้านมเป็นแบบ hormone receptor-positive (HR+). การลดระดับ estrogen จะช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่ต้องการ estrogen.

มีหลายประเภทของ AIs ซึ่งแตกต่างกันตามโครงสร้างเคมีและวิธีการทำงาน แต่สามประเภทหลักของ AIs ได้แก่:

 1. Nonsteroidal AIs (NSAIs):
  • โครงสร้างเคมี: ไม่มีโครงสร้างสเตอรอยด์ แต่มีโครงสร้างที่คล้ายกับสารที่เป็นฐานของ aromatase enzyme.
  • วิธีการทำงาน: ยับยั้ง aromatase enzyme โดยการผูกติดกับส่วน active site ของ enzyme แต่การผูกติดนี้เป็นชั่วคราว หรือ reversible.
  • ตัวอย่าง: Anastrozole (Arimidex) และ Letrozole (Femara) เป็นตัวอย่างของ NSAIs.
 2. Steroidal AIs (SAIs):
  • โครงสร้างเคมี: มีโครงสร้างสเตอรอยด์ ซึ่งเป็นสารประเภทเดียวกับฮอร์โมนเพศ.
  • วิธีการทำงาน: ยับยั้ง aromatase enzyme โดยการผูกติดกับส่วน active site ของ enzyme และทำให้ enzyme ถูกยับยั้งอย่างถาวร หรือ irreversible.
  • ตัวอย่าง: Exemestane (Aromasin) เป็นตัวอย่างของ SAIs.

การเลือกใช้ AIs ในการรักษามะเร็งเต้านมจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระดับของฮอร์โมน, ประวัติการรักษาที่ผ่านมา, และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย การตัดสินใจเลือกใช้ยาควรทำโดยการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง.

Aromatase inhibitors (AIs) สำหรับนักเพาะกายหรือนักกีฬาใช้มันเพื่ออะไร?

นักเพาะกายหรือนักกีฬาบางคนอาจใช้ Aromatase inhibitors (AIs) เพื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ใช้สารเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมระดับฮอร์โมน estrogen ในร่างกาย นี่เป็นเรื่องที่มีความข้อสงสัยและข้อโต้แย้งในวงการนักเพาะกายและนักกีฬา ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เมื่อพิจารณาการใช้ AIs สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือควบคุมสารอื่นใดในร่างกาย.

การใช้ AIs ในนักเพาะกายหรือนักกีฬาอาจมีวัตถุประสงค์หลายประเภท เช่น:

 1. ลดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านม: บางคนที่ใช้สารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (anabolic steroids) อาจเจอปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านมในผู้ชาย (gynecomastia) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มระดับ estrogen ในร่างกาย การใช้ AIs อาจช่วยลดหรือป้องกันปัญหานี้.
 2. ลดการเก็บน้ำ: การเพิ่มระดับ estrogen อาจทำให้เกิดการเก็บน้ำในร่างกาย การใช้ AIs อาจช่วยลดปัญหานี้.
 3. ปรับปรุงสมรรถภาพกายภาพ: บางคนอาจคาดหวังว่า AIs จะช่วยลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อในร่างกาย เฉพาะในผู้ที่มีระดับ estrogen สูง.
 4. ป้องกันผลข้างเคียง: บางครั้ง, นักเพาะกายหรือนักกีฬาอาจใช้ AIs เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้สารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ, เช่น การเจ็บปวดข้อและการเกิด gynecomastia.