AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) IGF-1 LR3, IGF-1 DES กันเถอะ

มารู้จัก IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) IGF-1 LR3, IGF-1 DES กันเถอะ

Insulin-like Growth Factor-1 หรือที่เรียกกันว่า IGF-1

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างคล้ายกับอินซูลิน และมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ในร่างกาย. นี่คือความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ IGF-1:

 1. การผลิต: IGF-1 ถูกผลิตออกมาโดยตับ และการผลิตของมันจะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone, GH) ที่ถูกปล่อยออกมาจากต่อมหนองใน.
 2. บทบาทในร่างกาย: IGF-1 มีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์, การฟื้นฟูเนื้อเยื่อ, การเจริญเติบโตของกระดูก, และการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ. นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับปรุงความไวต่ออินซูลินและการเผาผลาญไขมัน.
 3. การใช้ในการรักษา: เนื่องจากบทบาทของมันในการเจริญเติบโต, IGF-1 ได้รับความสนใจในการใช้เป็นยาสำหรับการรักษาภาวะเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์, การฟื้นฟูหลังจากการบาดเจ็บ, และการรักษาโรคอื่นๆ.
 4. การใช้ในกีฬา: มีการรายงานว่าบางนักกีฬาใช้ IGF-1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและการฟื้นฟูหลังการฝึกซ้อม. อย่างไรก็ตาม, การใช้ IGF-1 ในวิธีนี้ถือว่าเป็นการโกงและถูกห้ามในการแข่งขันส่วนใหญ่.
 5. ความเสี่ยง: การใช้ IGF-1 อาจมีผลข้างเคียง, รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง, การเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำตาลในเลือด, และปัญหาสุขภาพอื่นๆ.
 6. การวิจัย: มีการวิจัยเกี่ยวกับ IGF-1 อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและประโยชน์ของมันในร่างกาย และวิธีการใช้มันในการรักษาโรคต่างๆ.

เวอร์ชันต่างๆ ของโมเลกุล IGF-1 (IGF-1 LR3, IGF-1 DES)

IGF-1, IGF-1 LR3, และ IGF-1 DES เป็นเวอร์ชันต่างๆ ของโมเลกุล IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1). แต่ละเวอร์ชันมีความแตกต่างในโครงสร้างและบางคุณสมบัติทางชีวภาพ:

 1. IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1):
  • เป็นโมเลกุลธรรมดาที่พบในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เป็นปกติ.
  • มีบทบาทในการเจริญเติบโต, การฟื้นฟูเนื้อเยื่อ, และการเผาผลาญไขมัน.
  • มี half-life ในร่างกายประมาณ 12-15 นาที.
 2. IGF-1 LR3 (Long R3 IGF-1):
  • เป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับปรุงของ IGF-1 โดยการเพิ่มส่วนขยาย (extension) ที่ปลาย C-terminus และการแทนที่กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 3.
  • การปรับปรุงนี้ทำให้ IGF-1 LR3 มี half-life ที่ยาวนานกว่า IGF-1 ปกติในร่างกาย และมีความสามารถในการผูกติดกับ IGF-1 receptor ได้ดีกว่า.
  • มักถูกนำมาใช้ในการวิจัยและในชุมชนการสร้างกล้ามเนื้อ.
 3. IGF-1 DES (Des(1-3) IGF-1):
  • เป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับปรุงของ IGF-1 โดยการนำกรดอะมิโน 3 ตัวแรกออก.
  • การปรับปรุงนี้ทำให้ IGF-1 DES มีความสามารถในการผูกติดกับ IGF-1 receptor และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ดีกว่า IGF-1 ปกติ.
  • มักถูกนำมาใช้ในการวิจัยและในชุมชนการสร้างกล้ามเนื้อเช่นเดียวกัน.

IGF-1 (IGF-1 LR3, IGF-1 DES) / Half life คืออะไร?

Half-life หรือ ชีวิตครึ่งและ คือระยะเวลาที่ต้องการให้ปริมาณของสารลดลงเป็นครึ่งหนึ่งในร่างกาย. สำหรับ IGF-1 และสายพันธ์ุต่างๆ ของมัน, half-life มีความแตกต่างกัน:

 1. IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1):
  • Half-life ของ IGF-1 ในร่างกายมนุษย์ประมาณ 12-15 นาที.
 2. IGF-1 LR3 (Long R3 IGF-1):
  • การปรับปรุงโครงสร้างของ IGF-1 LR3 ทำให้มี half-life ที่ยาวนานกว่า IGF-1 ปกติ. Half-life ของ IGF-1 LR3 อยู่ในช่วงหลายชั่วโมง, ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพในการดำเนินการในร่างกายนานขึ้น.
 3. IGF-1 DES (Des(1-3) IGF-1):
  • IGF-1 DES มี half-life ที่สั้นกว่า IGF-1 ปกติ. ดังนั้น, มันมักถูกใช้ในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกาย.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

F-1 (Insulin-like Growth Factor-1) มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ในร่างกาย, โดยเฉพาะกับเซลล์กล้ามเนื้อ. นี่คือวิธีที่ IGF-1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ:

 1. การส่งเสริมการแบ่งเซลล์: IGF-1 กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของเซลล์กล้ามเนื้อ, ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใหม่.
 2. การลดการสลายกล้ามเนื้อ: IGF-1 ช่วยลดการสลายของโปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อ, ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น.
 3. การเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน: IGF-1 กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อ, ช่วยในการฟื้นฟูและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.
 4. การกระตุ้นการเข้าของกรดอะมิโน: IGF-1 ช่วยเพิ่มการขนส่งกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ, ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการสังเคราะห์โปรตีน.
 5. การเพิ่มการผลิต ATP: IGF-1 ส่งเสริมการผลิต ATP, ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์, ช่วยเสริมสร้างพลังงานสำหรับการฟื้นฟูและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.

การฝึกซ้อมแรงต้าน, เช่น การยกน้ำหนัก, สามารถกระตุ้นการปล่อย IGF-1 ในร่างกาย, ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) ลดไขมันได้อย่างไร?

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) ไม่เฉพาะที่มีบทบาทในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์กล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วย. นี่คือวิธีที่ IGF-1 ส่งเสริมการลดไขมัน:

 1. การเพิ่มการเผาผลาญไขมัน: IGF-1 สามารถกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน (lipolysis) ซึ่งทำให้ไขมันถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ไขมันและถูกใช้เป็นแหล่งพลังงาน.
 2. การลดการสะสมไขมัน: IGF-1 สามารถลดการสะสมของไขมันในเซลล์ไขมัน (lipogenesis) โดยการลดการผลิตและการสะสมของไตรกลีเซอร์ไรด์.
 3. การเพิ่มความไวต่ออินซูลิน: IGF-1 สามารถเพิ่มความไวต่ออินซูลินในเซลล์, ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและการสะสมไขมัน.
 4. การเพิ่มการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ: การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก IGF-1 ส่งผลให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มขึ้น, ซึ่งสามารถช่วยลดไขมันในร่างกาย.
 5. การเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน: การสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มขึ้นจาก IGF-1 สามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและการลดไขมัน.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) นักเพาะกายใช้ช่วงไหน?

GF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์, โดยเฉพาะกับเซลล์กล้ามเนื้อ. ในชุมชนนักเพาะกาย, IGF-1 มักถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อ, การฟื้นฟูหลังการฝึกซ้อม, และการลดไขมัน.

นักเพาะกายบางคนอาจเลือกใช้ IGF-1 ในช่วงต่างๆ ดังนี้:

 1. ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อ (Bulking phase): เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูหลังการฝึกซ้อม.
 2. ช่วงลดไขมัน (Cutting phase): เพื่อช่วยในการลดไขมันในร่างกายโดยการเพิ่มการเผาผลาญไขมันและการรักษากล้ามเนื้อ.
 3. ช่วงฟื้นฟู (Recovery phase): เพื่อช่วยในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อหลังจากการฝึกซ้อมหรือการบาดเจ็บ.

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ IGF-1 มีอะไรบ้าง?

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ในร่างกาย. แต่เมื่อใช้เป็นสารเสริมหรือยา, มันอาจมีผลข้างเคียงที่ต้องระวัง. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ IGF-1 ได้แก่:

 1. การลดระดับน้ำตาลในเลือด (Hypoglycemia): IGF-1 มีโครงสร้างคล้ายกับอินซูลิน และสามารถกระตุ้นการเข้าของน้ำตาลเข้าสู่เซลล์, ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง.
 2. การเจริญเติบโตของเนื้องอก: มีความกังวลว่า IGF-1 อาจกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือมะเร็ง.
 3. การเพิ่มขนาดของอวัยวะภายใน: การใช้ IGF-1 อาจส่งผลให้อวัยวะภายในเพิ่มขนาด, เช่น หัวใจ, ตับ, และต่อมน้ำเหลือง.
 4. การเจริญเติบโตของกระดูก: การใช้ IGF-1 อาจกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกในผู้ใหญ่, ทำให้กระดูกมีขนาดใหญ่หรือผิดรูป.
 5. ปัญหาทางกระเพาะอาหาร: บางคนอาจมีอาการไม่สบายท้องหรือปวดท้อง.
 6. การเพิ่มขนาดของมือและเท้า: การใช้ IGF-1 อาจส่งผลให้มือและเท้ามีขนาดใหญ่ขึ้น.
 7. ปัญหาที่ต่อมน้ำเหลือง: การใช้ IGF-1 อาจมีผลต่อการทำงานของต่อมน้ำเหลือง.
 8. การเกิดภาวะภูมิแพ้: บางคนอาจมีการตอบสนองต่อ IGF-1 หรือส่วนผสมอื่นๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์.
 9. ปัญหาทางหัวใจ: มีรายงานว่าการใช้ IGF-1 อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาทางหัวใจในบางคน.

ปริมาณการใช้ IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) เป็นอย่างไร?

การใช้เหล่านี้มักเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อ, การฟื้นฟูหลังการฝึกซ้อม, และการลดไขมัน. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานที่บางคนอาจปฏิบัติตาม:

 1. IGF-1 LR3:
  • ปริมาณ: บางคนอาจเริ่มต้นด้วยปริมาณ 20-50 ไมโครกรัมต่อวัน.
  • วิธีการใช้: บางคนอาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ฝึกซ้อมหลังการออกกำลังกาย.
  • ระยะเวลา: บางคนอาจใช้เป็นระยะๆ หรือในช่วงการฝึกซ้อมที่หนัก.
 2. IGF-1 DES:
  • ปริมาณ: บางคนอาจใช้ปริมาณระหว่าง 20-100 ไมโครกรัมต่อวัน.
  • วิธีการใช้: บางคนอาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อก่อนและหลังการฝึกซ้อม.
  • ระยะเวลา: เนื่องจากมี half-life ที่สั้น, การใช้ IGF-1 DES มักจะเน้นไปที่ช่วงเวลาก่อนและหลังการฝึกซ้อม.

คำเตือน: ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างที่บางคนในชุมชนนักเพาะกายอาจปฏิบัติตาม และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ. การใช้ IGF-1 และสายพันธ์ุต่างๆ ของมันมีความเสี่ยงและควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจเกี่ยวกับ IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1)

นี่คือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) ที่คุณอาจสนใจ:

 1. MedlinePlus: IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) Test
  • IGF-1 เป็นฮอร์โมนที่จัดการผลของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GH) ในร่างกายของคุณ ร่วมกับ IGF-1 และ GH ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั่วไปของกระดูกและเนื้อเยื่อ
 2. UpToDate: Physiology of insulin-like growth factor 1
  • IGF-1 เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักของการกระตุ้นการเจริญเติบโตโดยฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GH)
 3. Wikipedia: Insulin-like growth factor 1
  • IGF-1 ผลิตขึ้นโดยตับ การผลิตถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GH)
 4. University of Rochester Medical Center: Insulin-Like Growth Factor
  • การทดสอบนี้วัดปริมาณของ IGF-1 ในเลือดของคุณ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในเลือดของคุณโดยธรรมชาติ
 5. NCBI: Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) and Its Monitoring in Medical
  • IGF-1 เป็นตัวกลางหลักของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GH) และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์