มารู้จัก Oxandrolone (Anavar) กันเถอะ

หัวข้อแบบ (Jump Link) สำหรับเลื่อนดูบทความด้านล่าง

Oxandrolone (Anavar) หรือที่เรียกกันว่า Anavar, อานาวา

Oxandrolone เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic ที่ใช้ในการรักษาผู้ที่มีการสูญเสียน้ำหนักอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคมะเร็ง, หรือการติดเชื้อที่รุนแรง ยานี้ยังใช้ในการรักษาบางสภาวะที่ทำให้เกิดการสูภาพเสียของกล้ามเนื้อ และในบางกรณีใช้เพื่อรักษากรณีของโรคกระดูกพร่องแคลเซียม (osteoporosis).

Oxandrolone ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1960 และเริ่มจำหน่ายในตลาดในชื่อ Anavar โดยบริษัท Searle & Co. (ซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของ Pfizer) ในปี 1960s และ 1970s, ยานี้ได้รับความนิยมในการใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ แต่ในปี 1980s, มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาสเตอรอยด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันกีฬา ซึ่งทำให้ยานี้ถูกเพิกเฉยในบางประเทศ

ในปี 1989, Searle หยุดการผลิต Anavar แต่ในปี 1995, Bio-Technology General Corp. (ซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของ Savient Pharmaceuticals) ได้เริ่มการผลิตยานี้อีกครั้งในชื่อ Oxandrin สำหรับการรักษาการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจาก HIV/AIDS.

Oxandrolone มีความแตกต่างจากยาสเตอรอยด์ประเภทอื่น ๆ ในทางการเป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยและไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของน้ำและเกลือในร่างกาย ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบางผู้ป่วย

Oxandrolone (Anavar) / Half life คืออะไร?

Oxandrolone หรือที่รู้จักในชื่อการค้าว่า Anavar เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic ที่มีการใช้งานทางการแพทย์และในบางกรณีในวงการกีฬาเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการแข่งขัน.

“Half life” หรือ ชีวิตครึ่งนึง คือระยะเวลาที่ต้องการให้ปริมาณของสารในร่างกายลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มต้น

สำหรับ Oxandrolone, ชีวิตครึ่งนึงของมันอยู่ในระหว่าง 8-10 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณได้รับยา, ปริมาณของ Oxandrolone ในร่างกายของคุณจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในช่วง 8-10 ชั่วโมงถัดมา.

Oxandrolone (Anavar) / Detection Time คืออะไร?

“Detection Time” หรือ “ระยะเวลาตรวจจับ” คือระยะเวลาที่สารหรือยาสามารถตรวจจับได้ในร่างกายหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย โดยเฉพาะในการตรวจสอบการใช้ยาผิดกฎหมายหรือการตรวจสอบการใช้ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในวงการกีฬา.

สำหรับ Oxandrolone (Anavar), ระยะเวลาตรวจจับของมันในร่างกายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงปริมาณยาที่ใช้, ระยะเวลาที่ใช้, ระบบเมตาบอลิซึมของแต่ละบุคคล, และวิธีการตรวจสอบที่ใช้. อย่างไรก็ตาม, ตามข้อมูลทั่วไป, Oxandrolone สามารถตรวจจับได้ในปัสสาวะสำหรับระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย.

หากคุณเป็นนักกีฬาหรืออยู่ในสภาพที่ต้องผ่านการตรวจสอบการใช้ยา, ควรระวังในการใช้ Oxandrolone หรือสารอื่น ๆ ที่อาจถูกห้ามใช้ และควรทราบถึงระยะเวลาตรวจจับของยาเหล่านั้น.

Oxandrolone (Anavar) เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Oxandrolone (Anavar) เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อ. การทำงานของ Oxandrolone ในการเพิ่มกล้ามเนื้อสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน: ยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้เซลล์กล้ามเนื้อมีการเจริญเติบโตและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วขึ้น
 2. ลดการสลายของกล้ามเนื้อ: Oxandrolone สามารถลดการทำงานของฮอร์โมนที่ทำให้กล้ามเนื้อสลาย ทำให้การสูญเสียกล้ามเนื้อลดลง
 3. เพิ่มการผลิต IGF-1: IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic สามารถเพิ่มการผลิต IGF-1 ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต
 4. เพิ่มจำนวนเซลล์แดง: การเพิ่มจำนวนเซลล์แดงในเลือดจะทำให้การขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพในการทำงานและฟื้นฟูมากขึ้น
 5. เพิ่มการสะสมไนโตรเจน: ยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic สามารถเพิ่มการสะสมไนโตรเจนในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณของการสังเคราะห์โปรตีนและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

Oxandrolone (Anavar) นักเพาะกายใช้ช่วงไหน?

Oxandrolone (Anavar) เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic ที่มีความนิยมในวงการนักเพาะกายเนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับยาสเตอรอยด์ประเภทอื่น ๆ และมีความสามารถในการเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเพาะกายมักใช้ Oxandrolone ในช่วงต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ช่วงลดไขมัน (Cutting Phase): Oxandrolone มีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดไขมัน ทำให้มันเป็นยาสเตอรอยด์ที่นิยมใช้ในช่วงตัดไขมัน ยานี้จะช่วยในการรักษากล้ามเนื้อในขณะที่อยู่ในสภาพขาดแคลอรี และยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน
 2. ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อ (Bulking Phase): แม้ว่า Oxandrolone จะไม่ให้ผลเพิ่มกล้ามเนื้อมากเท่ายาสเตอรอยด์ประเภทอื่น ๆ แต่ยังมีนักเพาะกายบางคนเลือกใช้ในช่วงนี้เนื่องจากมันสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อโดยไม่เพิ่มน้ำหนักจากน้ำและเกลือ ทำให้ได้กล้ามเนื้อที่แน่นและแข็งแรง
 3. ช่วงฟื้นฟู (Recovery or Bridge Phase): หลังจากการใช้ยาสเตอรอยด์ประเภทอื่น ๆ ในระยะเวลานาน, บางคนอาจเลือกใช้ Oxandrolone เป็น “bridge” หรือการเชื่อมต่อระหว่างวงจรการใช้ยา เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบฮอร์โมนธรรมชาติของร่างกาย

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Oxandrolone มีอะไรบ้าง?

Oxandrolone (Anavar) เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic และเช่นเดียวกับยาสเตอรอยด์ประเภทอื่น ๆ มันก็มีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ผลข้างเคียงของ Oxandrolone มีดังนี้:

 1. ผลต่อระบบฮอร์โมน: การใช้ Oxandrolone อาจทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนในร่างกายลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดขนาดของเทสติสเคิล (testicular atrophy) และการลดการผลิตน้ำเชื้อ
 2. ผลต่อตับ: Oxandrolone เป็นยาสเตอรอยด์ประเภท 17-alpha alkylated ซึ่งอาจมีผลต่อตับ การใช้ยานี้ในระยะเวลานานหรือในปริมาณมากอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับ
 3. ผลต่อระบบไหลเวียนเลือด: การใช้ Oxandrolone อาจเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล LDL (คอเลสเตอรอล “ไม่ดี”) และลดระดับคอเลสเตอรอล HDL (คอเลสเตอรอล “ดี”) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 4. ผลต่อผิวหนัง: การใช้ Oxandrolone อาจทำให้เกิดสิว, การเพิ่มขนาดของต่อมไขมัน, และการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนัง
 5. ผลต่อผู้หญิง: ผู้หญิงที่ใช้ Oxandrolone อาจเกิดอาการ masculinization หรือการแสดงลักษณะเพศชาย เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียง, เพิ่มขนาดของคลิตอริส, หรือการเจริญเติบโตของขนในบริเวณที่ไม่ปกติ
 6. ผลต่อจิตใจ: การใช้ยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic อาจเกิดผลต่อจิตใจ เช่น ความรุนแรง, ความว้าวุ่น, หรือภาวะซึมเศร้า
 7. ผลต่อระบบกระเพาะปัสสาวะ: การใช้ Oxandrolone อาจเพิ่มขนาดของต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

Oxandrolone (Anavar) สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

Oxandrolone (Anavar) ไม่ได้เป็นยาสเตอรอยด์ที่มีการ aromatize หรือการแปลงเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย. การ aromatize เป็นกระบวนการที่บางยาสเตอรอยด์ประเภท anabolic จะถูกแปลงเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยเอนไซม์ aromatase ซึ่งอาจนำไปสู่ผลข้างเคียงเช่น การเกิดเกล็ดน้ำ (water retention), การเพิ่มขนาดของเต้านมในผู้ชาย (gynecomastia), และการเพิ่มระดับความดันโลหิต.

ปริมาณการใช้สำหรับ Oxandrolone (Anavar) เป็นอย่างไร?

การใช้ Oxandrolone (Anavar) ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น. ปริมาณการใช้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ และความต้องการของแต่ละบุคคล.

 1. การใช้ทางการแพทย์: ปริมาณที่แนะนำสำหรับการรักษาโรคหรือสภาวะทางการแพทย์มักจะต่ำกว่าการใช้เพื่อเพาะกาย. ตามคำแนะนำเดิม, ปริมาณการใช้สำหรับผู้ใหญ่มักจะอยู่ที่ 2.5-20 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งเป็น 2-4 ครั้งต่อวัน.
 2. การใช้เพื่อเพาะกาย: ปริมาณการใช้สำหรับนักเพาะกายหรือนักกีฬามักจะสูงกว่าการใช้ทางการแพทย์. สำหรับผู้ชาย, ปริมาณที่นิยมอยู่ระหว่าง 20-100 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนสำหรับผู้หญิง, ปริมาณที่นิยมอยู่ระหว่าง 5-20 มิลลิกรัมต่อวัน.
 3. ระยะเวลาการใช้: Oxandrolone มักจะถูกใช้ในวงจร (cycles) ที่มีระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจยืดเวลาการใช้ได้ถึง 10 สัปดาห์ หลังจากวงจรการใช้, ควรมีการหยุดพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูและปรับปรุงระบบฮอร์โมนธรรมชาติ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oxandrolone (Anavar)

รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์: คุณสามารถค้นหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Oxandrolone ในฐานข้อมูลวิจัยเช่น

PubMed Oxandrolone / Google Scholar Oxandrolone / Drugs.com Oxandrolone