AASTHAI ฮอร์โมน เพาะกาย เพิ่มกล้าม ลดไขมัน บทความ มารู้จัก Testosterone Enanthate (TEST-E) กันเถอะ

มารู้จัก Testosterone Enanthate (TEST-E) กันเถอะ


Testosterone-Enanthate TEST-E

Testosterone Enanthate หรือที่เรียกว่า TEST-E

Testosterone Enanthate เป็นสารสเตอรอยด์แอนาโบลิคที่มีฤทธิ์เป็นแอนดรอเจน และเป็นรูปแบบของฮอร์โมนเพศชายที่รู้จักกันในชื่อ “เทสเตอร์โทโรน”. สารนี้มีโครงสร้างทางเคมีที่มีการติดตั้งโมเลกุล Enanthate ไปยัง 17-beta hydroxyl group ของเทสเตอร์โทโรน ซึ่งทำให้การปล่อยฮอร์โมนในร่างกายเป็นเรื่องที่ช้าลง และทำให้ความถี่ในการให้ยาลดลง.

ในทางการแพทย์, Testosterone Enanthate มักถูกใช้เพื่อรักษาสภาวะขาดฮอร์โมนเทสเตอร์โทโรนในผู้ชาย และยังถูกใช้เพื่อรักษาความผิดปกติทางเพศในผู้หญิง รวมถึงภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ อีกด้วย แต่การใช้ยานี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น.

ในด้านกีฬา, Testosterone Enanthate มีความนิยมในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งและขนาดของกล้ามเนื้อ แต่การใช้สารสเตอรอยด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันถือว่าเป็นการทุจริตทางกีฬาในหลายประเทศ และอาจถูกห้าม.

การใช้ Testosterone Enanthate ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือดสมอง และการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์และพฤติกรรม.

Testosterone Enanthate (TEST-E) คำว่า Enanthate หมายความว่าอย่างไร?

Enanthate เป็น “ester” ที่มีความสามารถในการผูกติดกับสารอื่น ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสารนั้น. ในกรณีของ Testosterone Enanthate และ Trenbolone Enanthate, ester นี้จะผูกติดกับฮอร์โมน testosterone หรือ trenbolone ตามลำดับ, ทำให้การปล่อยฮอร์โมนในร่างกายเป็นไปอย่างที่ช้าลงและสม่ำเสมอ.

การมี Enanthate ผูกติดกับฮอร์โมนทำให้การปล่อยฮอร์โมนในร่างกายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง, ทำให้ความต้องการในการฉีดยาลดลง. ด้วยคุณสมบัตินี้, การให้ยาสามารถทำได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน, เช่น ทุก 1-2 สัปดาห์, ซึ่งเป็นข้อดีในการจัดการและความสะดวกสบายสำหรับผู้รับยา.

Testosterone Enanthate (TEST-E) / Half life คืออะไร?

Enanthate เป็นชนิดของ ester ที่มีคุณสมบัติในการยืดเวลาการปล่อยสารออกมาในร่างกาย. เมื่อผูกติดกับฮอร์โมนเพศชายเช่น Testosterone หรือ Trenbolone, มันจะมี half-life ประมาณ 5-7 วัน. นั่นหมายความว่าหลังจากการฉีด Testosterone Enanthate, ปริมาณของสารในร่างกายจะลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงเวลา 5-7 วัน.

ด้วยคุณสมบัตินี้, Testosterone Enanthate มักถูกแนะนำให้ฉีดทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของระดับฮอร์โมนในร่างกาย. แต่ควรระลึกว่า half-life ของยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม, อายุ, สภาพสุขภาพ, และการใช้ยาอื่น ๆ ร่วมกัน. ดังนั้น, การใช้ยาควรอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น.

Testosterone Enanthate (TEST-E) / Detection Time คืออะไร?

Testosterone Enanthate เป็นรูปแบบของ Testosterone ที่มีการตรวจจับในร่างกายที่ยาวนานเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ ของ Testosterone. ปกติแล้ว, สารนี้สามารถตรวจจับได้ในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือนหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด, หรือเมื่อคิดเป็นวันจะอยู่ในช่วงประมาณ 90 ถึง 120 วัน.

อย่างไรก็ดี, ระยะเวลาในการตรวจจับสามารถแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณยาที่ใช้, ความถี่ของการใช้, ระบบเผาผลาญของร่างกายของบุคคล, และเทคนิคการทดสอบที่ใช้. ดังนั้น, ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทดสอบเพื่อข้อมูลที่แน่นอนและแม่นยำ.

Testosterone Enanthate (TEST-E) / เพิ่มกล้ามได้อย่างไร?

Testosterone Enanthate มีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อผ่านเส้นทางทางเภสัชวิทยาและชีววิทยาดังนี้:

 1. การสังเคราะห์โปรตีน: Testosterone ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน, กระบวนการที่ร่างกายใช้สร้างกล้ามเนื้อ. การสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มขึ้นช่วยในการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อม.
 2. การเพิ่มการแบ่งเซลล์: Testosterone ส่งเสริมการแบ่งเซลล์ของ satellite cells, เซลล์ที่ช่วยซ่อมแซมและเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ.
 3. การลดการสลายกล้ามเนื้อ: Testosterone ลดการกระตุ้นของคอร์ติซอล, ฮอร์โมนที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อถูกสลาย. การลดการสลายกล้ามเนื้อช่วยให้ร่างกายรักษาและเพิ่มกล้ามเนื้อได้มากขึ้น.
 4. การเพิ่มการสังเคราะห์ไนโตรเจน: Testosterone ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ไนโตรเจนในกล้ามเนื้อ, ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ.
 5. เพิ่มระดับ IGF-1: Testosterone ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของ IGF-1 ในกล้ามเนื้อ, ฮอร์โมนที่ช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ.

ผลรวมของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและชีววิทยาจาก Testosterone Enanthate ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อ, โดยเฉพาะหลังจากการฝึกซ้อม.

Testosterone Enanthate (TEST-E)นักเพาะกายใช้ช่วงไหน?

Testosterone Enanthate (หรือ TEST-E) เป็นรูปแบบของ Testosterone ที่มีการปล่อยช้าและมี half-life ที่ยาวนาน. ในวงการนักเพาะกาย, TEST-E มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการเพิ่มกล้ามเนื้อ, แรง, และขนาดของกล้ามเนื้อ.

นักเพาะกายมักจะใช้ TEST-E ในช่วงเวลาดังนี้:

 1. ช่วง Bulking (เพิ่มกล้ามเนื้อ): ในช่วงนี้, นักเพาะกายมักจะใช้ TEST-E เพื่อเพิ่มขนาดและแรงของกล้ามเนื้อ. Testosterone ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ, ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเพิ่มกล้ามเนื้อ.
 2. ช่วง Cutting (ลดไขมัน): แม้ว่า TEST-E จะไม่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เท่ากับช่วง bulking, แต่ยังมีผู้ที่ใช้เพื่อรักษาขนาดและแรงของกล้ามเนื้อในขณะที่ลดไขมัน.
 3. Post Cycle Therapy (PCT): หลังจากที่หยุดการใช้สเตอรอยด์, ร่างกายอาจต้องการเวลาในการกลับสู่การผลิต Testosterone ในระดับปกติ. แม้ว่า TEST-E จะไม่ใช่สารหลักที่ใช้ใน PCT, แต่บางครั้งอาจถูกใช้ในช่วงแรกของ PCT เพื่อช่วยในการส่งเสริมการผลิต Testosterone ของร่างกาย.

Side effect ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Testosterone มีอะไรบ้าง?

การใช้ Testosterone, ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Testosterone Enanthate หรือรูปแบบอื่น ๆ, สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Testosterone ได้แก่:

 1. การเพิ่มขนาดของต่อมลูกหมาก: ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดขนาดของเทสติสเทอร์โรน.
 2. การเพิ่มน้ำหนัก: อาจเกิดจากการเก็บน้ำและการเพิ่มกล้ามเนื้อ.
 3. สิว: โดยเฉพาะบนใบหน้า, หลัง, และอก.
 4. การเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ: เช่น การเกิดลิ่มเลือดตีบหรือการตีบตันของหลอดเลือด.
 5. การเปลี่ยนแปลงอารมณ์: เช่น ความโกรธง่าย, ความว้าวุ่น, หรือซึมเศร้า.
 6. การเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก: แม้ว่าความเสี่ยงนี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอน.
 7. การลดความสามารถในการผลิต Testosterone ของร่างกายเอง: เมื่อหยุดการใช้ Testosterone ภายนอก.
 8. การเพิ่มความดันโลหิต: โดยเฉพาะในบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตแล้ว.
 9. การเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล: ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง LDL (คอเลสเตอรอลร้าย) และ HDL (คอเลสเตอรอลดี).
 10. การเกิดผมร่วง: โดยเฉพาะในบุคคลที่มีพันธุกรรมที่มีโอกาสเกิดผมร่วง.
 11. การเพิ่มขนาดของเต้านมในผู้ชาย: หรือเรียกว่า Gynecomastia.
 12. การเปลี่ยนแปลงในเสียง: โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ใช้ Testosterone.
 13. การเพิ่มขนาดของคลิตอริส: ในผู้หญิงที่ใช้ Testosterone.
 14. การเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันตับ: ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจเลือด.

ควรทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ Testosterone จะประสบผลข้างเคียงทั้งหมดนี้, และความรุนแรงของผลข้างเคียงอาจแตกต่างกันไป. การใช้ Testosterone ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และตามคำแนะนำทางการแพทย์.

Testosterone Enanthate สามารถ Aromatize ได้หรือไม่?

ใช่, Testosterone Enanthate สามารถผ่านกระบวนการ “Aromatization” ได้. Aromatization คือกระบวนการที่ Testosterone ถูกแปลงเป็น Estrogen โดยเอนไซม์ที่เรียกว่า Aromatase.

เมื่อ Testosterone ถูกแปลงเป็น Estrogen, มันสามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงบางประการในผู้ชาย, เช่น:

 1. Gynecomastia: ซึ่งคือการเพิ่มขนาดของเต้านมในผู้ชาย.
 2. การเก็บน้ำ: ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและความบวม.
 3. การเพิ่มความดันโลหิต: อาจเกิดจากการเก็บน้ำและการเพิ่มขนาดของเต้านม.

เพื่อป้องกันหรือลดผลข้างเคียงจากกระบวนการ Aromatization, บางครั้งนักเพาะกายหรือบุคคลที่ใช้ Testosterone Enanthate อาจเลือกใช้ยาที่เรียกว่า Aromatase Inhibitors (AIs) เพื่อยับยั้งเอนไซม์ Aromatase และลดการแปลงของ Testosterone เป็น Estrogen.

ปริมาณการใช้สำหรับ Testosterone Enanthate (TEST-E) เป็นอย่างไร?

การใช้ Testosterone Enanthate (TEST-E) จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเพศ:

นักเพาะกายชาย:

 • เพิ่มกล้ามเนื้อ: ปริมาณทั่วไปคือ 300-500 mg ต่อสัปดาห์, แต่บางคนอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 1,000 mg ต่อสัปดาห์หรือมากกว่า.
 • การแข่งขัน: อาจเพิ่มปริมาณหรือผสมกับสเตอรอยด์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความแหลมชัดของกล้ามเนื้อ.

นักเพาะกายหญิง:

 • เพิ่มกล้ามเนื้อ: ปริมาณทั่วไปคือ 50-100 mg ต่อสัปดาห์.
 • การแข่งขัน: ปริมาณอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ควรระวังผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ.

การรักษาชาย:

 • ฮอร์โมนเพศชายต่ำ: ปริมาณทั่วไปคือ 50-200 mg ทุก 1-2 สัปดาห์.

การรักษาหญิง:

 • Natural menopause (วัยหมดระดูตามธรรมชาติ) : ปริมาณทั่วไปคือ 25-50 mg ทุก 3-4 สัปดาห์.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Testosterone Enanthate (TEST-E)

นี่คือลิงค์ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Testosterone Enanthate (TEST-E) และการเพิ่มกล้ามเนื้อ:

 1. The Effects of Supraphysiologic Doses of Testosterone on Muscle Size …
  • งานวิจัยนี้ตรวจสอบผลของการใช้ Testosterone ในปริมาณสูงต่อขนาดกล้ามเนื้อและความแข็งแรง
 2. The effect of short-term use of testosterone enanthate on muscular …
  • งานวิจัยนี้ตรวจสอบผลของการใช้ Testosterone Enanthate ระยะสั้นต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการปั่นจักรยาน
 3. Effect of testosterone on muscle mass and muscle protein synthesis
  • งานวิจัยนี้ตรวจสอบผลของการใช้ Testosterone Enanthate ต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อและการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อ
 4. Effects of testosterone supplementation on body composition and lower …
  • งานวิจัยนี้ตรวจสอบผลของการเสริมสาร Testosterone ต่อความสัมพันธ์ของร่างกายและฟังก์ชันกล้ามเนื้อส่วนล่างระหว่างการออกกำลังกายและขาดแคลนพลังงาน
 5. Testosterone Enanthate (TEST E) – Smart-Bodybuilding
  • งานวิจัยนี้เน้นไปที่ผลของ Testosterone Enanthate ในการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยเพิ่มความอดทนของกล้ามเนื้อ และการเพิ่มปัจจัยการเจริญเติบโตแบบเหมือนอินซูลิน (IGF-1)